Download

Perspectief april - WBTR

Op 1 juli 2021 zal de WBTR (Wet bestuur en toezicht rechtspersonen) in werking treden. In deze Perspectief leest u welke impact dat kan hebben op o.a. de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.

Op 1 juli 2021 zal de WBTR (Wet bestuur en toezicht rechtspersonen) in werking treden. De WBTR zorgt ervoor dat de regels voor stichtingen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen meer in lijn worden gebracht met de huidige regels voor de naamloze vennootschappen (NV’s) en besloten vennootschappen (BV’s). In deze Perspectief leest u welke impact dat kan hebben op o.a. de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Perspectief april - WBTR