Download

Marktscan collectieve zorgverzekering

Per 1 januari 2023 komt de collectiviteitskorting op de basisverzekering te vervallen. De korting op de aanvullende verzekeringen blijft daarbij wel bestaan. 

In deze Perspectief collectieve zorgverzekering leest u welke voordelen de collectieve zorgverzekering u na 1 januari 2023 nog biedt.  

Marktscan collectieve zorgverzekering