Download

Wateraccumulatie en sneeuwdruk


Door een toegenomen regenintensiteit in ons veranderende klimaat, is het belangrijk dat u voor uw gebouwen preventiemaatregelen treft rondom uw daken en afvoeren. Zo kunt u schade voorkomen of uw risico’s verkleinen. Vooral bij platte daken kan overmatige belasting leiden tot lekkages en zelfs instorting van het gebouw of delen daarvan. Ook kunt u als eigenaar aansprakelijk gesteld worden voor schade van een eventuele huurder en/of derde. Diverse schadegevallen tonen aan dat een omvangrijke schade een realistisch risico is. Daarom zijn preventiemaatregelen nodig. 
 

Lees meer hierover >

Wateraccumulatie en sneeuwdruk