AOV verplicht voor ondernemers

AOV verplicht voor ondernemers

Bent u zelfstandige (ondernemer, zzp'er, beroepsbeoefenaar, directeur, grootaandeelhouder of meewerkend echtgenoot)? Dan wordt u straks wettelijk verplicht om u te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid.

Het kabinet wil namelijk dat alle zelfstandigen verplicht verzekerd zijn tegen arbeidsongeschiktheid. Dit is afgesproken in het pensioenakkoord. Zelfstandigen moeten dus een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) hebben. De verplichte AOV gaat gelden voor álle ondernemers, niet alleen voor de zzp'er, dus ook voor ondernemers mét personeel, dga's en vrije beroepsbeoefenaren.

De wetgeving wordt verwacht in 2026 en zal dus niet eerder ingaan dan 1 januari 2027.

Hoe werkt deze verplichte verzekering?

De precieze regels en het moment waarop de verplichte AOV in werking treedt is niet bekend.  Het adviesvoorstel ziet er als volgt uit:

  • Een arbeidsongeschiktheidsuitkering gebaseerd op het minimumloon, circa € 1.650,- bruto per maand. Maximaal kunt u een jaarinkomen verzekeren van circa € 30.000,- 
  • Het arbeidsongeschiktheidscriterium is gangbare arbeid. Dit betekent dat bij het bepalen van de mate van arbeidsongeschiktheid er rekening wordt gehouden met alle werkzaamheden die nog uitgevoerd kunnen worden. Met uw huidige beroep, opleiding en werkervaring wordt geen rekening gehouden.
  • De premie wordt circa 8% van het inkomen. Dit is dan zo’n € 220,- bruto per maand. De premie is aftrekbaar van de belasting.
  • De premie zal door de Belastingdienst worden geïnd, maar de uitvoering en eventuele re-integratie wordt door het UWV geregeld.
  • Er komt een vaste, nog te bepalen, wachttijd (eigenrisicoperiode). Bijvoorbeeld een periode van 1 jaar waarin u nog geen uitkering krijgt. 

 

Tips van onze AOV Experts

Vrijstelling

Ondernemers die al een verzekering hebben of zich liever zelf verzekeren, krijgen een vrijstelling voor de verplichte verzekering. Ons advies is dan ook  om niet te wachten op de nieuwe regeling, maar zorg nu voor een financieel vangnet voor uzelf. Zo bent u tot die tijd en daarna voorbereid op onverwachte omstandigheden.

 

AOV zelf kiezen

Ook heeft iedere ondernemer verschillende risico’s en behoeften. Zo sluit een verplichte dekking niet goed aan bij de wensen van iedere zzp'er. Daarom is het belangrijk dat u als zelfstandige in staat blijft om uw eigen AOV te kiezen. Een AOV die u nu afsluit kunt u eventueel ook aanpassen zodra de nieuwe regels ingaan. 

 

Hogere uitkering en lagere premie

De dekking van de verplichte AOV wordt niet heel ruim. Bij een particuliere verzekeraar kunt u doorgaans een hogere uitkering verzekeren, afhankelijk van de hoogte van  uw inkomen . Ook is de kans groot dat u bij een verzekeraar minder betaalt voor een AOV dan de 8% van uw inkomen (de geschatte premie voor de verplichte dekking). 

 

Betere dekking

Op een AOV die u zelf afsluit, kunt u beroepsarbeidsongeschiktheid verzekeren. Dit betekent, dat u recht heeft op een uitkering als u niet meer in staat bent om uw eigen beroep uit te oefenen. Er wordt dan dus niet gekeken of u nog wel iets anders zou kunnen doen, zoals bij de verplichte AOV wel het geval is. 

 

AOV Premie berekenen?

Bent u advocaat, accountant, notaris, deurwaarder of een andere business professional?  
Bereken online de premie voor de M-AOV: 

 

Bereken uw AOV premie

Neem contact op met onze AOV-experts