Bedrijfswijziging beïnvloedt uw pensioenregeling en -toezegging

Bedrijfswijziging beïnvloedt uw pensioenregeling en -toezegging
Publicatiedatum: 6 februari 2019

De wereld staat niet stil. Uw bedrijf ook niet. Groei van uw onderneming kan zich op verschillende manieren voordoen: meer handel, meer klanten, meer omzet. Maar natuurlijk ook door een bedrijfswijziging zoals een overname, fusie of afsplitsing. Een bedrijfswijziging heeft een ‘zakelijke impact’ en ‘persoonlijke impact’. De ‘zakelijke impact’ raakt de risico’s binnen uw bedrijf, meer hierover kunt u lezen in een eerder verschenen nieuwsartikel. In dit artikel gaan wij in op de ‘persoonlijke impact’ bij een bedrijfswijziging.  

De ‘persoonlijke impact’ van een bedrijfswijziging

De ‘persoonlijke impact’ geldt niet alleen voor u: een overname, fusie of afsplitsing raakt bovenal de werknemers. Deze wijziging kan gevolgen hebben voor de werknemersverzekeringen en het collectieve pensioen. Hieronder zoomen wij verder in op het onderwerp pensioen. 

Pensioen

Het pensioen valt uiteen in twee deelgebieden:

  • De pensioentoezegging als arbeidsvoorwaarde: wat u heeft ‘toegezegd’ aan uw personeel (hoogte van de aanspraak en eigen bijdrage enzovoorts)
  • De pensioenregeling als verzekeringsovereenkomst: wat u heeft afgesproken met de pensioenuitvoerder (tarief, kosten, voorwaarden enzovoorts)

Zowel over de arbeidsvoorde als de verzekeringsovereenkomst moet u diverse vragen beantwoorden zodat de nieuwe bedrijfssituatie ook ‘goed’ wordt doorgevoerd in de pensioenregeling. Per categorie stellen wij hieronder enkele voorbeeldvragen.

Pensioentoezegging als arbeidsvoorwaarde:

  • Wat heeft de werkgever toegezegd? Vaak wordt bij een bedrijfsovername aan het over te nemen personeel ‘beloofd’ dat er ‘niets’ verandert. Maar is dat ook zo?
  • En als het inderdaad de bedoeling is om ‘ongewijzigde arbeidsvoorwaarden’ te behouden voor de ‘overgenomen werknemers’, kan dat dan ook gerealiseerd worden?
  • Worden de werknemers overgenomen met een nieuwe arbeidsovereenkomst? Of behouden zij hun oude arbeidsovereenkomst met alle oude voorwaarden, inclusief de oude pensioentoezegging? Of maakt de werkgever gebruik van het ‘keuzerecht’ en worden de overgenomen werknemers opgenomen in de pensioenregeling van de overnemende partij? En hoe is de kwaliteit van die andere pensioenregeling? Zijn de werknemers hier tevreden mee?

Pensioenregeling als verzekeringsovereenkomst:

  • Om welke soort bedrijfswijziging gaat het precies?
  • Per wanneer vindt deze wijziging plaats? Of heeft de wijziging al plaatsgevonden? Kloppen in dat geval de dekkingen nog wel?
  • Kan er een ‘afwijkende pensioentoezegging’ blijven bestaan voor de ‘groep overgenomen werknemers’ zodat er twee pensioenregelingen zijn voor twee groepen personeel? Kan de nieuwe werkgever deze ‘oude’ pensioenregeling en overeenkomst ‘overnemen’?
  • Wilt u misschien de arbeidsvoorwaarden harmoniseren en voor beide werknemersgroepen een nieuwe pensioenregeling in het leven roepen?
  • Krijgt uw bedrijf vanwege deze wijziging te maken met een (andere) cao en-/of BPF-verplichtstelling?

Dit zijn zomaar enkele vragen die wij aan u stellen als wij adviseren over de pensioenregeling in relatie tot een bedrijfswijziging.

Advies en begeleiding bij een bedrijfswijziging

Wij adviseren en begeleiden u graag bij een bedrijfswijziging. Wij raden u aan om al in een vroeg stadium contact met ons op te nemen om te voorkomen dat uw bedrijf al is veranderd, maar uw pensioendekkingen nog niet zijn aangepast.

Heeft u plannen voor een overname, fusie of afsplitsing in de toekomst? Dan denken wij graag met u mee. Zo kunnen wij samen met u ervoor zorgen dat uw pensioenregeling (weer) past bij uw gewijzigde bedrijf.  

Kantoor Den Bosch                                   
(073) 692 46 57                                                             

Kantoor Den Haag
(070) 302 22 22