Behandeling Wet Toekomst Pensioenen gaat verder

Behandeling Wet Toekomst Pensioenen gaat verder
Publicatiedatum: 16 januari 2023

Op 22 december is de Wet Toekomst Pensioenen (WTP) aangenomen in de Tweede Kamer. Nu is het aan de Eerste Kamer om te oordelen over de wet. Dinsdag 17 januari is een eerste overleg gepland in de Eerste Kamer. Dan zal de Eerste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) de procedure bespreken die verder wordt gevolgd. Wellicht wordt er dan al meer bekend over het tijdspad.

Formeel kan de Eerste Kamer wetsvoorstellen alleen verwerpen of aannemen, maar in de praktijk kunnen ook Eerste Kamerleden vragen stellen aan de Minister over een wetsvoorstel en debatten voeren. Want uitspraken van bewindslieden in die debatten over een wetsvoorstel kunnen een rol spelen in toekomstige rechtszaken. Het debat in de Eerste Kamer maakt namelijk onderdeel uit van de wetsuitleg. Verder kunnen Eerste Kamerleden de bewindslieden toezeggingen ontlokken over de toepassing van de wet.

Hoewel de Eerste Kamer zich, volgens sommigen, zou moeten richten op de wetgeving en zaken als uitvoerbaarheid hiervan, zien we dat er in de praktijk steeds meer politiek wordt bedreven. Het is dan ook de vraag of de verdere behandeling nog gaat worden afgerond voor de Provinciale Statenverkiezingen van woensdag 15 maart 2023. Na die datum kan er immers een hele andere samenstelling van de politieke partijen zijn in de Eerste Kamer waardoor de tegenstanders van de wet alsnog via de achterdeur de wet kunnen blokkeren.

Gezien de geplande ingangsdatum van 1 juli 2023 is het de hoop dat er voortvarend te werk wordt gegaan en er snel duidelijkheid komt over de toekomst van onze pensioenen.

Meer weten over de Wet Toekomst Pensioenen?

Wat zijn de gevolgen voor uw onderneming?

Lars Peters

Wilt u meer weten?
Lars Peters staat voor u klaar.

Met ruim 26 jaar ervaring ondersteun ik werkgevers en ondernemingsraden bij collectieve pensioenregelingen voor het personeel. Heldere communicatie en een pragmatische aanpak staan hierbij centraal. Ook ben ik lid van de Kring van Pensioenspecialisten en docent bij de VLC Academy.