Brandrisico's in parkeergarages

Brandrisico's in parkeergarages

Onlangs was er weer een brand in het nieuws in een parkeergarage, waarbij een elektrische auto betrokken was. Brandweer Nederland maakt zich terecht zorgen over het toenemende aantal elektrische voertuigen in parkeergarages en de oplaadplekken die hiervoor worden aangelegd.

Andere risico’s

Esther Lieben van Brandweer Nederland zegt hier over: ‘De brandrisico’s bij elektrische voertuigen zijn anders dan bij traditionele voertuigen op fossiele brandstoffen. Branden wijken af in brandverloop, intensiteit en mogelijkheid voor een veilige bestrijding door de brandweer. Dit betekent dus ook iets voor de voorzieningen die je moet treffen. We vinden het verstandig om, nu wetgeving nog achter loopt, van tevoren na te denken over eventuele risico’s en hoe we die op voorhand al kunnen verkleinen. Dat is ook iets wat onze collega’s van incidentbestrijding van ons mogen verwachten.’

In tegenstelling tot voertuigen die rijden op fossiele brandstoffen, zijn elektrische voertuigen niet zomaar te blussen. Waneer de cellen van de accu's heet zijn, is de kans groot dat het vuur steeds weer oplaait. De brandweer laat de voertuigen daarom nu vaak uitbranden en dompelt het wrak vervolgens onder in een grote bak met water. Op die manier wordt voorkomen dat het voertuig toch weer gaat branden.

Maatregelen

Nils Rosmuller, lector Energie- en transportveiligheid: ’De brandveiligheidsmaatregelen in parkeergarages zijn ontworpen op basis van uitgangspunten die zijn gebaseerd op traditionele voertuigen rijdend op fossiele brandstoffen zoals benzine en diesel. Ook de Nederlandse bouwregelgeving, normen en richtlijnen zijn nog altijd gebaseerd op de kenmerken van branden met deze voertuigen. Gezien de ontwikkelingen in het wagenpark en ervaringen met enkele grote branden in parkeergarages de afgelopen jaren, blijken de ontwerpuitgangspunten van parkeergarages steeds vaker achter te lopen op de realiteit.’ Brandweer Nederland heeft daarom een advies opgesteld voor eigenaren en exploitanten van parkeergarages, zodat zij zich bewust zijn van de risico’s en risicoverminderende maatregelen kunnen treffen. Lees hier het volledige advies met risicoverminderende maatregelen van Brandweer Nederland