CAO Verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg

CAO Verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg

Werkgevers en vakbonden hebben een onderhandelingsresultaat bereikt over de CAO Verpleeg- en
verzorgingshuizen en thuiszorg. De nieuwe cao gaat in per 1 oktober 2022. 

Verplichte herverzekering

Verplichte herverzekering

In de cao is een passage opgenomen over de verplichte herverzekering van het derde WW-jaar en de WIA-hiaat verzekering. Wat deze verplichting inhoudt en hoe VLC & Partners u kan helpen leest u in het bijgaande artikel. 

Download hele artikel