Check uw WHK-beschikking

Check uw WHK-beschikking
Publicatiedatum: 3 december 2020

Ieder jaar in november verstuurt de Belastingdienst de WerkHervattingsKas(WHK)-beschikking. In deze beschikking staan de premies die u komend jaar moet betalen voor de WGA en de Ziektewet.
 

In meer dan 40% van de beschikkingen staat foute informatie.

Het is van groot belang dat u de beschikking goed laat controleren. Onjuiste informatie kan leiden tot te hoge premies en in het verlengde daarvan verkeerde keuzes met betrekking tot de financiering van de WGA en de Ziektewet. Veel voorkomende fouten zijn:

  • Onjuiste toerekening van een werknemer. Het komt voor dat op de lijst van arbeidsongeschikte werknemers personen staan die nooit bij u in dienst zijn geweest. Of die niet ziek uit dienst zijn gegaan.
  • Indeling in de onjuiste sector.
  • Verkeerde historische loonsommen.
  • Onjuist percentage toerekening van schade na overname bedrijf.


Wat kunt u doen?

Onjuiste informatie leidt mogelijk tot fors hogere premies. U heeft na dagtekening van de beschikking 6 weken om in bezwaar te gaan. Laat u hierbij ondersteunen door een gespecialiseerde partij als Engage Werkgeversadvies! Zij heeft hier speciale dienstverlening voor ontwikkeld met als doel u snel en vakkundig van advies te voorzien en u te behoeden voor onterechte hoge kosten.

Jaarlijks uw dossiers tegen het licht houden helpt bij het beperken van uw schadelast.

Ook als er geen fouten in de toerekening zijn gemaakt, heeft het nut om uw ZW en WGA dossiers te onderzoeken. Een expert kijkt mee in het proces en kan door gerichte interventies de duur of hoogte van de ZW- of WGA-uitkering beïnvloeden. Zo houdt u grip op, en gevoel bij, de arbeidsongeschikte werknemers en de schadelast die aan u wordt toegerekend.