De gevolgen voor transportverzekeringen door de oorlog in Oekraïne

De gevolgen voor transportverzekeringen door de oorlog in Oekraïne
Publicatiedatum: 7 november 2022

Het einde van de oorlog in Oekraïne is nog altijd niet in zicht en de gevolgen hiervan zijn steeds zichtbaarder en omvangrijker. Duidelijk is dat deze oorlog ons allemaal in meer of mindere mate raakt en dat het nemen van maatregelen noodzakelijk is om de impact zoveel mogelijk te beperken. Ook transportverzekeraars hebben noodgedwongen een aantal maatregelen genomen, die mogelijk van invloed zijn op de dekking van uw verzekering(en).

De oorlog in Oekraïne en daarmee samenhangende sancties
Eerder dit jaar heeft u van ons een bericht ontvangen met betrekking tot de opzegging van het oorlogsrisico in het gebied rondom Oekraïne, Rusland, de Zwarte Zee en de Zee van Azov. Helaas is de situatie in Oekraïne sindsdien verslechterd en is het conflict verder geëscaleerd. Dit heeft geleid tot uitgebreide internationale sancties, die ook impact hebben op de door verzekeraars aangeboden verzekeringen. 

Beperkingen dekkingsgebied 
Verzekeraars zullen vanaf 1-1-2023 op transportgoederenpolissen met dekkingsgebied “Europa” of “Wereld” het dekkingsgebied verder aanpassen. In de polis zal worden vastgelegd dat deze opzegging niet alleen geldt voor de dekking van het oorlogsrisico, zoals eerder aan u is bericht, maar ook voor de reguliere transportdekking in de gebieden Rusland, Belarus en Oekraïne.

Heeft u zendingen van of naar Rusland, Belarus of Oekraïne?

Mocht u niet-gesanctioneerde zendingen van/naar Rusland, Belarus of Oekraïne hebben en deze willen verzekeren, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen. Wij adviseren u graag over de verzekeringsmogelijkheden voor uw specifieke transport risico’s. 

Vragen? 
Mocht u naar aanleiding van dit artikel nog vragen hebben of behoefte hebben aan nader advies, dan kunt u contact opnemen met uw accountmanager. 

Neem contact op