De MKB Verzuim ontzorgverzekering

De MKB Verzuim ontzorgverzekering

Voor MKB ondernemers is verzuim vaak een grote zorg. Naast dat het financieel een groot risico is, weet deze groep ondernemers vaak niet exact wat hun verplichtingen zijn als ze zieke werknemers hebben. Daarom heeft het ministerie van Sociale Zaken eind 2018 samen met een groot aantal verzekeraars afgesproken dat zij een nieuw soort verzuimverzekering ontwikkelen: de MKB Verzuim ontzorgverzekering. Deze verzekering moet werkgevers beter beschermen tegen loonschade als gevolg van ziekte en daarnaast alle rompslomp wegnemen. De doelgroep voor deze verzekering bestaat uit MKB ondernemers met 0 tot 75 werknemers.

Volledige ontzorging

In de praktijk betekent dit dat de verzekeraar garant staat voor de financiële schade, maar ook dat zij de dienstverlening zoals de arbodienst en re-integratie organiseren. In de volksmond word het ook de “achteroverleun polis” genoemd. Met de MKB Verzuim ontzorgverzekering draagt de werkgever het volledige risico en de begeleiding over aan de verzekeraar. Hier staat tegenover dat de verzekeraar de werkgever aanwijzingen geeft die moeten worden opgevolgd om de dekking te behouden.  

Volgend jaar meer duidelijkheid

Op dit moment is er nog veel onduidelijk over de producten en diensten in de MKB Verzuim ontzorgverzekering bij de diverse verzekeraars. VLC & Partners heeft ook nog een aantal vragen gesteld aan de verzekeraars over de dienstverlening, de inhoud van de diensten en de verzekeringsvoorwaarden rondom verlengingen. Op dit moment is het nog niet mogelijk om een gedegen advies over dit product uit te brengen. In het eerste kwartaal van 2020 is het waarschijnlijk mogelijk om een goede vergelijking en passend advies uit te brengen. Valt u binnen de doelgroep? Dan adviseren wij u in 2020 te laten onderzoeken of de verzuim ontzorgverzekering voor u interessant is. Wilt u dat wij u hierbij helpen? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 070 – 302 35 91 of per mail zorgenverzuim@vlc-partners.nl.