Ben jij ook al gewend aan de versnelde digitalisering?

Ben jij ook al gewend aan de versnelde digitalisering?
Publicatiedatum: 3 juni 2020

De Coronacrisis raakt hoe we werken en onze sociale interactie. Hoewel iedereen het liefst weer zo snel mogelijk terug wil naar de normaal zoals we die kenden voor de pandemie, zullen er toch een aantal zaken wezenlijk veranderen. Myra van Herwijnen neemt je de komende weken mee langs een aantal veranderingen die zij ziet.Deze week haar kijk op de digitaliseringsslag, die we nu versneld maken.

Vorige week bespraken we de noodzaak je bedrijfsmodel onder de loep te nemen. Niet alleen zijn er nieuwe kansen en behoeftes, ook ontwikkelen we met elkaar nieuwe, en bijzondere, vaardigheden. Mensen gaan massaal zelf brood bakken of maken samen met het gezin de moeilijkste puzzels. En vooral vindt er een flinke digitaliseringsslag plaats. Werknemers en kinderen leren versneld met computers omgaan. Leren en werken gaat opeens zo veel mogelijk digitaal en vanuit huis.

Zo hebben we er opeens een nieuwe ontmoetingsplaats bij: de virtuele. We hebben virtuele teamvergaderingen, geven onze kinderen les met de stof die we in digitale vorm van de school meekrijgen en hebben zelfs online feestjes (#wishyouwerehere). Thuiswerken wordt zo goed mogelijk ingericht. Hierdoor worden we met elkaar productiever, versnellen we processen en efficiency en  zijn er opeens bijna geen files meer op de weg. Interessant én belangrijk voor het inrichten van je bedrijf is de vraag wat hiervan over blijft na de lockdown.

Werken op afstand blijft

Door het gedwongen thuiswerken zien veel werkgevers in dat het goed mogelijk is om bepaalde functies gedeeltelijk vanuit huis te vervullen. Werkgevers zijn dus inmiddels overtuigd dat thuiswerken inderdaad echt kan. Uit een onderzoek van Intermediair en de Vacaturebank is gebleken dat 49% van de Nederlanders ook na de lockdown (gedeeltelijk) wil blijven thuiswerken. Nu werkt 14% van de Nederlandse werknemers tussen de 15 en 64 jaar regelmatig thuis. Dit percentage zal dus flink omhoog gaan.

Wij adviseren het thuiswerken ook na de lockdown aan te bieden. Dit levert jou als werkgever namelijk een hoop voordelen op. Werkgevers die hun medewerkers toestaan thuis te werken stralen vertrouwen uit. Dit leidt tot loyaliteit en een hogere medewerkerstevredenheid. Ook zijn medewerkers die thuis werken vaak productiever en gemotiveerder en bespaart het kosten. Het verbruik van water, koffie en werkplekken is logischerwijs namelijk lager. Ook is gebleken dat thuiswerkers minder vaak ziek zijn, juist omdat de werk en privébalans beter is. Dit sluit dan weer mooi aan bij het streven het verzuim binnen de organisatie zo laag mogelijk te krijgen.

Klinkt dus heel mooi, dat thuiswerken. Maar waar moet je rekening mee houden? Uiteraard moet je ervoor zorgen dat de medewerkers aangesloten bij elkaar blijven en dat de werkplekken thuis voldoende rust en ruimte bieden voor het werk en arbo technisch goedgekeurd zijn. Anders neemt het verzuim juist toe. Maar thuiswerken maakt bedrijven vooral kwetsbaar voor cybercriminaliteit. Voorbeelden zijn ceo-fraude en phishingaanvallen. Doordat interne controlesystemen en -procedures minder strak worden toegepast nemen de risico’s op cybercrime toe.

Welke kansen en uitdagingen zie jij ten aanzien van thuiswerken?