Een verzekering op de Nederlandse Assurantiebeurs verlengen

Een verzekering op de Nederlandse Assurantiebeurs verlengen

Een verzekering op de Nederlandse Assurantiebeurs is maatwerk en dat zien wij dan ook terug in de administratieve handelingen bij het verlengen. We vertellen u graag meer over de stappen in dit proces zodat u op de hoogte bent waarom het kan voorkomen dat u de polis later ontvangt dan u verwacht.

 

Processtappen

Voorbereiden
Vanaf het najaar zijn de brokers van VLC & Partners samen met de verzekeraars in overleg om uw verzekering succesvol te verlengen per 1 januari. Zodra u als relatie en verzekeraar(s) overeenstemming hebben bereikt over het verlengingsvoorstel begint het volgende traject. 

Het administratief verlengen van uw verzekeringen
In de eerste maanden van het jaar worden alle polissen die per 1 januari verlengd zijn administratief verwerkt. Zo wordt een polis handmatig aangepast aan de wijzigingen die met u zijn besproken; de premie is gestegen, de voorwaarden zijn gewijzigd of de clausules zijn aangepast. Zodra deze wijzigingen zijn doorgevoerd wordt uw polis door twee personen gecontroleerd. Om ervoor te zorgen dat u in één keer de juiste polis krijgt. Ook wordt de factuur geboekt.

Ondertekenen
Vervolgens biedt VLC & Partners uw polis ter ondertekening aan in e-ABS. Dit is het online platform waar alle Nederlandse makelaars hun polissen ter ondertekening aanbieden aan verzekeraars. De verzekeraar controleert de polis met de gemaakte afspraken en verklaart vervolgens de polis akkoord voor hun aandeel. Staan er onjuistheden in de polis of kloppen bepaalde afspraken niet, dan wijst men de polis of mutatie af. Vervolgens moet de makelaar dit aanpassen en opnieuw aanbieden. Afhankelijk van het aantal mee tekenende verzekeraars kan dit proces 4-8 weken duren.

Polis afgifte
Pas op het moment dat alle verzekeraars de polis ondertekend hebben kan VLC & Partners de polis afgeven en naar u toesturen. 

Vragen?

Vragen?

We doen er alles aan om uw polis tijdig naar u toe te zenden maar maatwerk en de afhankelijkheid van de verzekeraar kunnen het proces onbedoeld vertragen. Heeft u vragen over uw verzekering of heeft u een bewijs van verzekering nodig voor een van uw leveranciers? Neemt u dan contact met ons op. 

Gijs Janszen

Wilt u meer weten?
Gijs Janszen staat voor u klaar.