Eerste Kamer nog steeds kritisch over WAB, maar zegt toe voor te stemmen

Eerste Kamer nog steeds kritisch over WAB, maar zegt toe voor te stemmen
Publicatiedatum: 22 mei 2019

Gisteren, 21 mei 2019,  is de WAB (Wet arbeidsmarkt in balans) besproken in de Eerste Kamer. Met de WAB moet het voor werkgevers aantrekkelijker worden om werknemers in vaste dienst te nemen. De eerste kamer was kritisch, maar geeft aan voor te stemmen. De beoogde inwerkingtreding van de WAB is 1 januari 2020. We zetten de ontwikkelingen en gevolgen van de WAB eens op een rij.

Wat zijn de belangrijkste maatregelen in de WAB?

·     Ontslag wordt ook mogelijk als er sprake is van een optelsom van omstandigheden, de zogenaamde cumulatiegrond. Nu moet de werkgever aan een van de acht ontslaggronden volledig voldoen. Deze nieuwe negende grond geeft de rechter de mogelijkheid omstandigheden uit twee of meer ontslaggronden te combineren. De werknemer kan maximaal een halve transitievergoeding extra krijgen (bovenop de transitievergoeding), wanneer de cumulatiegrond gebruikt wordt voor het ontslag.

·        Werknemers krijgen vanaf de eerste dag recht op een transitievergoeding (ontslagvergoeding), ook tijdens de proeftijd. Nu geldt dit pas vanaf een dienstverband vanaf twee jaar. Daartegenover staat wel dat  De opbouw van de transitievergoeding wordt verlaagd bij lange dienstverbanden. Dit wordt voor iedereen een derde maandsalaris per gewerkt jaar.

·        De WW-premie wordt voor werkgevers voordeliger als ze een werknemer een vaste baan aanbieden in plaats van een tijdelijk contract. Nu is de hoogte van de WW-premie afhankelijk van de sector waar een bedrijf actief in is.  Er komt een regeling voor kleine werkgevers om de transitievergoeding te compenseren als ze hun bedrijf moeten beëindigen wegens pensionering of ziekte.

·       Verlenging van de proeftijd voor werkenden die meteen een vaste contract krijgen, van twee maanden naar vijf maanden.

·        De opeenvolging van tijdelijke contracten, de zgn. ketenbepaling, wordt verruimd. Nu is het mogelijk om aansluitend drie tijdelijke contracten in twee jaar aan te gaan. Dit wordt drie jaar. Ook wordt het mogelijk om de pauze tussen een keten tijdelijke contracten per cao te verkorten van zes naar drie maanden als er sprake is van terugkerend tijdelijk werk dat maximaal negen maanden per jaar kan worden gedaan.

·       Daarnaast komt er een uitzondering op de ketenregeling voor invalkrachten in het primair onderwijs die invallen wegens ziekte.

·       Werknemers die op payrollbasis werken, krijgen minimaal dezelfde arbeidsvoorwaarden als de werknemers die in dienst zijn bij de opdrachtgever. Ook krijgen ze recht op een adequaat pensioen. De definitie van de uitzendovereenkomst wordt niet gewijzigd.

Er worden maatregelen genomen om verplichte permanente beschikbaarheid van oproepkrachten te voorkomen. Zo moet een werknemer minstens vier dagen van tevoren schriftelijk worden opgeroepen door de werkgever. Ook houden oproepkrachten recht op loon als het werk  weer binnen vier dagen wordt afgezegd. De termijn van vier dagen kan bij cao worden verkort tot één dag. Na één jaar dient de werkgever de werknemer een schriftelijk aanbod te doen voor een arbeidsovereenkomst. Het aantal uren in de arbeidsovereenkomst staat gelijk aan het gemiddeld aantal gewerkte uren in het voorgaande jaar door de werknemer.   

Advies van VLC & Partners

De arbeidsmarkt verandert razend snel. Veel bedrijven staan voor de uitdaging om goed personeel te vinden of te behouden. De overheid wil marktpartijen stimuleren om meer vastigheid en stabiliteit in de markt te creëren. Hiervoor is een pakket maatregelen aangekondigd om hier invulling aan te geven.

Dit kan veel impact hebben op uw bedrijf en het is goed om hier maatregelen voor te nemen. Ons advies is dan ook: inventariseer goed welke maatregelen uw bedrijf direct raken en welke impact de maatregel heeft. Kijk welke alternatieven er zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de kosten voor inleenkrachten, deze zullen fors toenemen. De kosten voor de WW premie voor flex-krachten zullen in de toekomst met 5% toenemen!

Ons advies is om u goed te laten informeren en te laten adviseren. Wij helpen u graag.