Elektrische steps op de werkvloer: WA verzekering verplicht of niet?

Elektrische steps op de werkvloer: WA verzekering verplicht of niet?

De elektrische steps (e-steps) worden steeds populairder, ook op zakelijk gebied wint het gebruik ervan steeds meer terrein. U kunt zich voorstellen dat het voor grote bedrijven, zoals in de transport- en logistiek sector of bij zorginstellingen, een efficiënte manier is om medewerkers van A naar B te verplaatsen zonder dat zij vele kilometers hoeven af te leggen. Maar moet u uw elektrische steps verzekeren voor wettelijke aansprakelijkheid (WA)?

Is het gebruik van een elektrische step op uw bedrijfsterrein toegestaan?

In de regel is het gebruik van elektrische steps op de openbare weg niet toegestaan. Komen op uw bedrijf veel externe bezoekers dan wordt uw terrein al snel gemarkeerd als openbare weg. Toch zien we het gebruik, zowel privé als zakelijk, toenemen.

In principe wordt een elektrische step als motorvoertuig gezien. In de EU moeten alle motorvoertuigen aan bepaalde eisen voldoen. Momenteel is er nog geen specifieke EU-regelgeving voor steps.

Nederland heeft wel een wetgeving voor innovatieve voertuigen, zoals de Segway. Deze categorie heet ‘bijzondere bromfiets’. Onder die regels zijn enkele elektrische steps goedgekeurd voor gebruik op de openbare weg in Nederland. De kenmerken van een bijzondere bromfiets zijn:

  • rijdt niet harder dan 25 km
  • heeft een verbrandingsmotor met een cilinderinhoud van maximaal 50 cm3 of een elektromotor met een maximumvermogen van maximaal 4 kW
  • is geen gehandicaptenvoertuig, elektrische fiets met trapondersteuning of bromfiets.

Medio januari 2023 zal er een nieuwe wetgeving in werking treden. De regelgeving voor de ‘bijzondere bromfiets’ wordt herzien en het ‘LEV-kader’ (LEV = Light Electric Vehicles) wordt hiervoor opgesteld. Mocht u nu een e-step kopen dan is er geen garantie dat deze later automatisch goedgekeurd wordt voor gebruik op de openbare weg. 


 

De aandachtspunten voor het zakelijk gebruik van een elektrische step

Overweegt u e-steps in te zetten vanuit een zakelijk oogpunt, gaat u dan na of deze valt in de categorie ‘bijzondere bromfiets’. Er zijn echter maar een aantal e-steps in Nederland die goedgekeurd zijn voor gebruik op de openbare weg. Voor de meest actuele lijst van alle 'bijzondere bromfietsen' kunt u terecht bij de RDW. De regels voor elektrische steps vindt u op de site van de rijksoverheid.

Het is in Nederland verplicht om een elektrische step die valt onder ‘bijzonder bromfiets’ te laten verzekeren. Hiermee dient het voertuig voorzien te zijn van een verzekeringsplaatje en een Voertuig Identificatie Nummer (VIN). Tevens is hiervoor een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering (WA verzekering) verplicht, en in sommige gevallen geldt ook een helmplicht. 
 

De elektrische step valt niet onder uw bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Volledigheidshalve willen we u erop attenderen dat schade in verband met deze elektrische steps niet is meeverzekerd op de bedrijfsaansprakelijksverzekering (AVB verzekering). Het maakt hierbij niet uit of er sprake is van de openbare weg en of de step als bijzondere bromfiets wordt gezien of niet. Denk bijvoorbeeld aan letselschade van de werknemer door een ongeval met de step.

Mocht u gebruik maken van dergelijke elektrische steps en naar aanleiding van dit artikel behoefte hebben aan nader advies, neem dan contact op met uw accountmanager.