Extra keuzerecht bij pensioendatum: aantrekkelijk, maar is het ook verstandig?

Extra keuzerecht bij pensioendatum: aantrekkelijk, maar is het ook verstandig?
Publicatiedatum: 14 juni 2022

In de komende jaren verandert er veel op het gebied van pensioenen. U heeft veel keuzemogelijkheden. Gaat u in 2023 met pensioen? Dan krijgt u een nieuwe keuzeoptie erbij. Vanaf 1 januari 2023 krijgt u als deelnemer aan een pensioenregeling het recht om 10% van uw opgebouwde ouderdomspensioen op te nemen. Of het verstandig is om van dit recht gebruik te maken, is de vraag.  

Pensioensysteem gaat ingrijpend wijzigen

Bijna alle werknemers bouwen via hun werkgever pensioenrechten op. Maandelijks betalen de werkgever en de werknemer hiervoor een premie. In de komende jaren verandert het systeem van pensioenen zoals wij dat in Nederland kennen.
 

Extra keuzerecht al per 1 januari 2023

Een belangrijke wijziging gaat al op 1 januari 2023 in. Vanaf die datum mag u als deelnemer aan een pensioenregeling eenmalig een bedrag opnemen uit het opgebouwde pensioenkapitaal. Hierbij geldt een aantal voorwaarden. De twee belangrijkste voorwaarden zijn:

  1. De hoogte van het bedrag is maximaal 10% van het ouderdomspensioen.
  2. Het bedrag kan alleen op pensioendatum worden opgenomen.
     

Het gaat om veel mensen en veel geld

Veel werknemers beseffen niet hoe groot het kapitaal is dat zij tijdens hun werkzame leven opbouwen voor hun pensioen.

Een voorbeeld: een werknemer die op pensioendatum een jaarinkomen had van € 40.000,- zal, als hij alle jaren heeft deelgenomen aan de pensioenregeling, ongeveer een kapitaal van € 300.000,- hebben opgebouwd. Onder de nieuwe regeling zoals die op 1 januari 2023 geldt, mag 10% van het opgebouwde pensioenkapitaal opgenomen worden. In ons voorbeeld is dat dus 10% van € 300.000,- = € 30.000,-.
 

Neem contact op

Wat gaan de mensen doen met die opname

Er zijn al de nodige onderzoeken gedaan of mensen van deze mogelijkheid gebruik gaan maken en zo ja, wat ze dan met dat opgenomen geld gaan doen. Wat blijkt: veel mensen hebben interesse om van deze nieuwe mogelijkheid gebruik te maken. Het geld willen zij dan besteden aan onder meer vakantie, aflossing hypotheek of een schenking aan kinderen.

 

Gevolgen worden minder goed doorzien

Opname van een deel van het pensioenkapitaal lijkt aantrekkelijk. Maar veel mensen zijn zich onvoldoende bewust van de gevolgen, zoals:

  • Opname van een deel van het pensioenkapitaal betekent dat de maandelijkse pensioenuitkeringen daarna (fors) lager zullen zijn.
  • In het jaar dat het kapitaal wordt opgenomen, kan dit tot gevolg hebben dat niet langer recht bestaat op bepaalde toeslagen.

 

Goed advies is zeker nu belangrijk

Of het verstandig is om gebruik te maken van het recht om op pensioendatum een deel van het opgebouwde pensioenkapitaal op te nemen, verschilt per persoon.
Vraag advies als u van plan bent gebruik te maken van het recht om op pensioendatum een deel van het opgebouwde pensioenkapitaal op te nemen.

Neem contact op voor meer vragen

Edgar de Jager

Wilt u meer weten?
Edgar de Jager staat voor u klaar.

Wij ervaren in het advies aan ondernemers en DGA's. En wij weten hoe complex uw inkomstenstructuur kan zijn. Daarom kijken wij verder dan uw salarisstrook of fee! Denk aan inkomsten uit vermogen, deelnemingen en huur. Voor u als professional of ondernemer is dit van wezenlijk belang in de aanvraag.