Geen pensioenakkoord

Geen pensioenakkoord
Publicatiedatum: 29 november 2018

Ik hoor u al denken oké, wat betekent dat?

Het goede nieuws is dat dit betekent dat alles voorlopig bij het oude blijft en dat u als werkgever gevrijwaard bent van een eventuele ingewikkelde omzetting van uw huidige pensioenregeling. De vraag is namelijk altijd of er onbedoelde en ook ongewenste gevolgen voortvloeien uit zo’n globaal politiek akkoord.

Het minder goede nieuws voor deelnemers bij sommige pensioenfondsen is dat daarmee een korting per 1 januari 2020 dichterbij komt. Dit was een van de belangrijkste redenen om nu daadwerkelijk tot een pensioenakkoord te komen.

Dit geldt zeker niet voor alle pensioenfondsen maar naar het schijnt nog wel voor circa 20-25 pensioenfondsen. Dat is voor die deelnemers niet fijn, en dat kan ook uw werknemers raken want er zitten een aantal bedrijfstakpensioenfondsen in de gevarenzone.

Kortom, elk voordeel heb ze nadeel. Wij houden u op de hoogte van ontwikkelingen mochten die zich de komende tijd voordoen op dit gebied.