Gezondheidsbeleid: met een app alleen kom je er niet

Gezondheidsbeleid: met een app alleen kom je er niet

Collega Daniël Rijnbeek beschrijft in een artikel waarom een onderneming met het beschikbaar stellen van alleen een gezondheidsapp de plank mis slaat. Het is belangrijk dat er een doel aan wordt gekoppeld. In het artikel geeft Daniel onder meer aan wat de rol is van de leidinggevende. 

Download artikel

Download het artikel of ga naar PWnet.nl om het gehele artikel te lezen.  

Download gehele artikel
Download artikel

Hoe kunnen wij u helpen met uw gezondheidsbeleid?

Wilt u meer weten over hoe wij verzuimmanagement aanpakken?  Klik hier om direct naar de website te gaan. 

Een collectieve zorgverzekering is onmisbaar in uw gezondheidsbeleid. Maar hoe zorgt u ervoor dat uw medewerkers eraan deelnemen? Klik hier voor meer informatie. 

Daniël Rijnbeek

Wilt u meer weten?
Daniël Rijnbeek staat voor u klaar.

Mijn eerste vragen aan een werkgever zijn altijd: Vindt u sociale zekerheid een leuk onderwerp? en: Zijn verzuimbeleid en verzuimbegeleiding uw favoriete bezigheid? Voor mij is het antwoord op beide vragen een volmondig ja! Verder ben ik bestuurslid van de Beroepsfederatie RADI en docent duurzame inzetbaarheid bij het NIDI. Ik ondersteun dan ook veel werkgevers en HR-professionals met hun duurzaam inzetbaarheidsbeleid voor de medewerkers.