Informeer uw werknemers over uw collectieve zorgverzekering

Informeer uw werknemers over uw collectieve zorgverzekering

Naar verwachting stijgt de premie voor de zorgverzekering en de aanvullende verzekeringen hard. Deze stijging is met name het gevolg van de stijgende inflatie en de toenemende zorgkosten, mede als gevolg van de verdergaande vergrijzing in Nederland. 

Collectiviteitskorting op basisverzekering vervalt

Collectiviteitskorting op basisverzekering vervalt

Hebt u een collectieve zorgverzekering?  Dan vervalt met ingang van 1 januari 2023 de collectiviteitskorting op de basisverzekering. Er blijven echter voldoende redenen om collectief verzekerd te blijven: 

  • De korting op de aanvullende verzekering(en) blijft bestaan
  • Bijna alle verzekeraars bieden extra (fysio-/psychische) behandelingen bij een collectieve zorgverzekering (ten opzichte van dezelfde polis op individuele basis)
  • De aanvullende dienstverlening met extra voordelen voor de werknemer blijft ook bestaan. 

Informeer uw werknemers

Tot 1 januari 2023 kan iedereen weer overstappen. Ook uw medewerkers kunnen besluiten of ze wel/niet deelnemen. Uw medewerkers moeten dan wel op de hoogte zijn van de voordelen van uw collectieve zorgverzekering. Wij helpen u graag met de communicatie!

Niet alleen stellen we voorbeeld e-mails en andere communicatiemiddelen beschikbaar, ook delen wij kennis, tips en publicaties. Tot slot informeren wij u ook over de minder gangbare diensten van uw zorgverzekeraar, zoals wachtlijstbemiddeling. Hierdoor kunt u uw gezondheidsbeleid verder vormgeven en maakt ook u optimaal gebruik van de voordelen van uw collectieve zorgverzekering.  

Demo onze-collectiviteit.nl
Informeer uw werknemers