Invoering AVG kost werkgevers 1,8 miljard

Invoering AVG kost werkgevers 1,8 miljard

De nieuwe privacywet kan leiden tot ongewenst a-sociaal gedrag. Een vraag als “wat kan je nog wel” mag u als werkgever niet meer aan uw zieke werknemer stellen. Maar ondertussen betaalt u het loon van uw zieke werknemers gewoon door. Het is zowel in uw belang als in het belang van uw werknemer dat het verzuim zo kort mogelijk duurt: want werken is gezond. Daarbij moet de privacy van uw werknemer uiteraard goed gewaarborgd zijn, zonder dat hierbij afbreuk wordt gedaan aan de sociale omgangsvormen die zo van belang zijn om grip te houden op het verzuim.

Algemene tendens: extra verzuimkosten
Over 2017 was het bruto nationaal inkomen 728 miljard euro. Het verzuim was 4%. Dit betekent dat werkgevers de grip over 29 miljard euro aan loonsom kwijtraken en afhankelijk zijn van een derde partij zoals een arbodienst. Een eerste berekening toont aan dat werkgevers in de komende jaren 1,8 miljard euro extra aan verzuimkosten kwijt zijn doordat ze niet meer mogen vragen of een zieke werknemer ondersteuning of hulp nodig heeft.

Minder grip en mogelijkheden
Werkgevers kunnen door de nieuwe privacyregels moeilijker ondersteuning op maat aanbieden aan werknemers die bijvoorbeeld mantelzorg verlenen of veel schulden hebben. Van het verzuim in Nederland is naar schatting tussen de 50 en 70% direct beïnvloedbaar en niet direct gerelateerd aan een medische oorzaak. Dit wordt grijs verzuim genoemd. U krijgt als werkgever echter steeds minder grip en mogelijkheden om het grijze verzuim te reduceren. Terwijl de vraag “Ik begrijp dat je ziek bent, kan ik wat voor je doen of heb je iets nodig?” een zeer natuurlijke vraag is om te stellen. De meningen in de markt of dit is toegestaan in het kader van de privacyregels zijn verdeeld. Vast staat dat er onduidelijkheid heerst. “Het kan toch niet de bedoeling van deze regels zijn dat we elkaar niet meer kunnen helpen?” stelt Daniël Rijnbeek, consultant bij Van Lanschot Chabot / Mandema & Partners. Hij stelt dat het in het belang van zowel werkgevers als werknemers is om zo snel mogelijk de juiste hulp te organiseren. Statistieken onderbouwen dat snelle interventie of hulp zorgt voor korter verzuim. Bij ongeveer 25% van de ziekmeldingen kan de werkgever een werknemer helpen door bijvoorbeeld zorgverlof te verlenen of schuldhulpverlening te organiseren.

Uw verzuimbeleid updaten
Wij adviseren u goed naar de inrichting van uw verzuimbeleid te kijken en na te gaan of de processen voldoen aan de nieuwe wet- en regelgeving. Daarnaast is het belangrijk om vanuit deze wetgeving wel sociaal te blijven en vooral het gesprek aan te gaan met uw gezonde én zieke werknemers.

Meer informatie
Voor meer informatie neemt u contact op met onze consultant Daniël Rijnbeek via ons algemene telefoonnummer 073-692 46 57.

Bronnen: Verzuim percentage in Nederland en bruto nationaal inkomen