Met de laatste wijzigingen heeft de Tweede Kamer de Wet Toekomst Pensioenen aangenomen

Met de laatste wijzigingen heeft de Tweede Kamer de Wet Toekomst Pensioenen aangenomen
Publicatiedatum: 22 december 2022

Nadat op 20 december is ingestemd met een paar laatste wijzigingen in de concept wet, zijn op donderdag 22 december de wijzigingen goedgekeurd. Hierdoor is de Wet Toekomst Pensioenen aangenomen door de Tweede Kamer. Een samenvatting van deze wijzigingen vindt u hieronder. 

De laatste wijzigingen Wet Toekomst Pensioenen voor u op een rij:

 • Pensioenopbouw vanaf 18 jaar
  Veel pensioenregelingen hebben nu de wettelijk maximale startleeftijd van 21 jaar. Met de nieuwe wetgeving wordt de startleeftijd 18 jaar.

  De gedachte hierachter is dat de premie die het langst kan renderen, het meeste pensioen oplevert. Op zich juist, maar het is de vraag of werkende 18-jarigen, die vanaf 2024 een lager netto loon krijgen door inhouding van de werknemersbijdrage, dit als een voordeel zien.
   
 • Geen wachttijd meer voor pensioenopbouw
  Vooral uitzendkrachten werden benadeeld in de pensioenopbouw door een wachttijd van 26 weken. In de nieuwe wetgeving is het hanteren van een wachttijd verboden. Dit betekent dat iedere werknemer van 18 jaar en ouder vanaf de datum dat zij in dienst treden pensioen opbouwt.

  Het blijft nog wel toegestaan een drempelperiode van 8 weken te hanteren. Bij een drempelperiode wordt na verstrijken van de periode alsnog met terugwerkende kracht vanaf de datum van indiensttreding pensioen opgebouwd. In de praktijk zien we dat er nu al steeds minder wachttijd of de drempelperiode in pensioenregelingen wordt opgenomen.

  Het vervallen van de wachttijd voor uitzendkrachten past beter bij de flexibele arbeidsmarkt waarbij wel gewenst is dat een werknemer een volwaardig pensioen kan opbouwen.
   
 • Witte vlekken beperken
  Bedrijven die voor hun personeel geen pensioenregeling hebben, noemt men in de markt ook wel “witte vlekken”. In 2019 waren er ongeveer 900.000 werknemers die geen pensioen opbouwden via hun werkgever. In de wet wordt opgenomen dat de Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen een zorgplicht heeft om ervoor te zorgen dat dit aantal voor 2029 wordt verlaagd naar 450.000 werknemers. 

  Het is niet duidelijk hoe de Minister dit moet bewerkstelligen. De bedrijven die het betreft zullen veelal niet onder een cao vallen. Sociale partners zitten niet aan tafel. Wellicht is dit amendement de opmaak voor een pensioenplicht in Nederland op een later tijdstip.

De Eerste Kamer begint op 17 januari 2023 aan de behandeling van de wet toekomst pensioenen. Als dan ook PvdA en GroenLinks hun steun geven aan de wet, is er vrijwel zeker een meerderheid in de Eerste Kamer. Het vooruitzicht is dat de wet toch op 1 juli 2023 ingaat met een overgangstermijn tot 2027.

Wil je weten wat dit betekent voor de pensioenregeling van jouw personeel? Neem gerust contact met mij op.

 

Direct contact

Lars Peters

Wilt u meer weten?
Lars Peters staat voor u klaar.

Met ruim 26 jaar ervaring ondersteun ik werkgevers en ondernemingsraden bij collectieve pensioenregelingen voor het personeel. Heldere communicatie en een pragmatische aanpak staan hierbij centraal. Ook ben ik lid van de Kring van Pensioenspecialisten en docent bij de VLC Academy.