Nieuwe mogelijkheden om eerder te stoppen met werken

Nieuwe mogelijkheden om eerder te stoppen met werken
Publicatiedatum: 17 februari 2021

De afspraken in het pensioenakkoord hebben geleid tot nieuwe mogelijkheden voor werknemers om eerder te stoppen met werken. Graag vertellen wij u hier meer over. 

Hoe is het geregeld tot en met 2020
Vijftien jaar geleden werden de mogelijkheden om vervroegd uit te treden, zoals de VUT, afgeschaft. Sindsdien worden verkapte VUT-regelingen, zoals een Regeling voor Vervroegde Uittreding (RVU), fiscaal beboet met een 52%-heffing RVU.

Wat gaat er veranderen?

  • Werkgevers, die werknemers helpen de periode tussen ontslag en pensioen te overbruggen, kunnen vrijstelling van de RVU-heffing krijgen:
  • De vrijstelling is een tijdelijke regeling van 1 januari 2021 tot 1 januari 2026. 
  • Vrijstelling is mogelijk voor werknemers met nog maximaal 3 jaar tot de AOW-gerechtigde leeftijd. 
  • De vrijstelling geldt tot € 21.200, -. Bedragen daarboven worden wel belast. Dit bedrag komt overeen met de AOW-uitkering en vult daarmee het AOW-gat op waar de eerder stoppende werknemer anders mee te maken krijgt. 
  • Vrijstelling van de RVU-heffing blijft mogelijk tot 31 december 2028, mits de regeling uiterlijk drie jaar daarvoor schriftelijk tot stand is gekomen, dus uiterlijk 31 december 2025.

Eenmalig opnemen deel pensioen
Het wetsvoorstel geeft de werknemer de keuze om op de (vervroegde) pensioeningangsdatum een deel van het ouderdomspensioen in één keer te laten uitkeren. Het uit te keren bedrag mag maximaal 10% van het ouderdomspensioen zijn. De werknemer moet nog wel even wachten: Het is de intentie dat opnemen van een bedrag ineens vanaf 1 januari 2023 mogelijk wordt.

Gevolgen voor de werknemer
De mogelijkheid om zonder RVU-boete het pensioen te overbruggen in combinatie met het ‘bedrag ineens’ moet het voor werknemers gemakkelijker maken om eerder te stoppen met werken. Het vervroegen van het pensioen en/of een eenmalige uitkering hebben echter aanzienlijke gevolgen voor de hoogte van de pensioenuitkering.

Gevolgen voor de werkgever
Door de vrijstelling van de RVU-heffing zal de werkgever eerder geneigd zijn vervroegd pensioen voor de werknemer mogelijk te maken. Wederzijdse vrijwilligheid van zowel werknemer als werkgever moet daarbij het uitgangspunt zijn.

Generatiepact
Een generatiepact kan, voor werkgever en voor werknemer, een betere oplossing zijn. De kennis en ervaring binnen uw onderneming worden daarbij beter geborgd. Wij hebben hier tooling voor ontwikkeld waarmee wij u op diverse gebieden inzicht kunnen geven.

Hoe nu verder?
Alles begint met inzicht. Met goed inzicht kunt u de juiste keuzes maken en de vervolgacties bepalen. Dit inzicht geeft u de gelegenheid om rustig, samen met ons, alle puzzelstukjes van uw beleid over eerder stoppen met werken in elkaar te leggen, zodat we kunnen zorgen voor een adequaat beleid in uw bedrijf. Wij helpen u hier graag bij.