Nieuwe wetgeving verplicht werkgever en werknemer tot het opstellen van een visie op re-integratietraject

Nieuwe wetgeving verplicht werkgever en werknemer tot het opstellen van een visie op re-integratietraject
Nieuwe wetgeving verplicht werkgever en werknemer tot het opstellen van een visie op re-integratietraject

Nieuwe wetgeving verplicht werkgever en werknemer tot het opstellen van een visie op re-integratietraject

Met ingang van 1 juli 2023 treedt er nieuwe wetgeving in werking die werkgevers en werknemers verplicht om een visie op het re-integratietraject te formuleren. Deze wetgeving heeft als doel de bevordering van een effectieve en succesvolle re-integratie van werknemers die te maken hebben met langdurig verzuim. In dit artikel willen we graag de belangrijkste punten van deze nieuwe wetgeving toelichten en uitleggen hoe u als HR-professional hiermee kunt omgaan.

De Wet Verbetering Poortwachter, die al geruime tijd van kracht is, legt al de verantwoordelijkheid bij werkgevers en werknemers om samen te werken aan re-integratie bij langdurig verzuim. Echter, de nieuwe wetgeving voegt hier een extra dimensie aan toe door expliciet te eisen dat zowel werkgevers als werknemers een visie op het re-integratietraject geven. Dit betekent dat beide partijen hun verwachtingen, doelen en acties met betrekking tot de re-integratie van de werknemer moeten vaststellen en communiceren.

Gevolgen werkgevers

Voor werkgevers betekent dit dat zij, in samenwerking met de werknemer, een duidelijk beeld moeten vormen van wat zij willen bereiken met het re-integratietraject. Dit kan onder andere inhouden dat er concrete doelen worden gesteld, zoals het terugkeren naar de eigen functie, het vinden van aangepast werk binnen het bedrijf, of het verkennen van mogelijkheden buiten de organisatie. Het is belangrijk dat werkgevers openstaan voor de input en wensen van de werknemer, en dat er regelmatig overleg plaatsvindt om de voortgang te evalueren en indien nodig aanpassingen te doen.

Gevolgen werknemers

Voor werknemers betekent de nieuwe wetgeving dat zij actief betrokken moeten zijn bij het opstellen van de visie op het re-integratietraject. Dit houdt in dat zij hun verwachtingen, wensen en ideeën over de re-integratie moeten delen met de werkgever. Het is van essentieel belang dat werknemers open en eerlijk communiceren over hun mogelijkheden, beperkingen en behoeften, zodat de werkgever hierop kan inspelen en de juiste ondersteuning kan bieden.Continu proces

Het opstellen van een visie op het re-integratietraject is geen eenmalige gebeurtenis, maar een continu proces. Werkgevers en werknemers dienen regelmatig te evalueren of de gestelde doelen nog relevant en haalbaar zijn, en of er aanpassingen nodig zijn. Daarnaast is het van belang dat beide partijen actief betrokken blijven bij het proces en elkaar op de hoogte houden van ontwikkelingen en eventuele knelpunten.

Tot slot

Het is van cruciaal belang om het opstellen van een visie op het re-integratietraject serieus te nemen en er de nodige middelen en aandacht aan te besteden. Zorg ervoor dat er duidelijke richtlijnen en procedures zijn om het proces te begeleiden, en bied de nodige ondersteuning aan zowel werkgevers als werknemers.
 

Door te voldoen aan de nieuwe wetgeving en actief te investeren in een effectief re-integratiebeleid, kunt u als HR-professional een belangrijke rol spelen bij het bevorderen van een gezonde werkomgeving en het realiseren van succesvolle re-integratietrajecten.

Download onze e-paper (strategisch) verzuimmanagement
Daniël Rijnbeek

Wilt u meer weten?
Daniël Rijnbeek staat voor u klaar.

Mijn eerste vragen aan een werkgever zijn altijd: Vindt u sociale zekerheid een leuk onderwerp? en: Zijn verzuimbeleid en verzuimbegeleiding uw favoriete bezigheid? Voor mij is het antwoord op beide vragen een volmondig ja! Verder ben ik bestuurslid van de Beroepsfederatie RADI en docent duurzame inzetbaarheid bij het NIDI. Ik ondersteun dan ook veel werkgevers en HR-professionals met hun duurzaam inzetbaarheidsbeleid voor de medewerkers.