Oekraïne en verzekeringen

Oekraïne en verzekeringen
Publicatiedatum: 18 maart 2022

De situatie in de Oekraïne is sinds de Russische inval sterk veranderd en daarmee ook het risicoprofiel. Wij hebben speciaal voor u een Q&A per verzekering ingericht. Klik hier om direct naar de informatiepagina te gaan.

De ontwikkelingen in Oekraïne leiden tot nieuwe sancties tegen vooral Russische personen, entiteiten en sectoren. Het aantal nieuwe sancties en de impact wijzigt snel. Ook hebben sancties effect op verzekeringen en op hoe verzekeraars omgaan met wet- en regelgeving. 

Oekraïne en Rusland toegevoegd aan de sanctielijst

De sanctieclausule op verzekeringscertificaten

Eerder informeerden wij u al over het effect op transport- en/of transport gerelateerde verzekeringen en de beperkende maatregelen die verzekeraars namen. Nu wordt dit advies door verzekeraars uitgebreid met het opnemen van de sanctieclausule op verzekeringscertificaten. Dit betekent dat door de toevoeging van Oekraïne en Rusland aan de sanctielijst een eventuele schade niet betaald wordt door verzekeraars. De sanctiebepalingen hebben hiermee niet alleen invloed op uw brand- of transportverzekering maar ook op de schade-uitkering van bijvoorbeeld uw (beroeps-)aansprakelijkheid- of cyberverzekering.

Doet u zaken met Rusland of Oekraïne? Wees dan extra alert dat er bij een eventuele schade geen dekking is.

Wat houdt de sanctiewet in?

De Sanctiewet stelt wettelijke eisen aan (financiële) instellingen om hun integriteit te waarborgen en zo ongewenste handel, witwassen en terrorisme te bestrijden. Het is onder de Sanctiewet verboden om bij te dragen aan ondersteuning van een activiteit of transactie van een persoon, entiteit of land op de sanctielijsten.

Sanctielijst

Voor verzekeraars is het van belang dat zij bij het aangaan van de verzekering, tijdens de looptijd en voor uitkering nagaan of de bij de verzekering betrokken personen (bijvoorbeeld de verzekeringnemer, de uitkeringsgerechtigde of de uiteindelijk belanghebbende) op een sanctielijst staan. Als dit het geval is, dan mag er geen zakelijke relatie worden aangegaan, zoals een verzekering sluiten. Ook mag er niet worden betaald of uitgekeerd. De Nederlandse verzekeraars leven sancties na die door de EU zijn opgesteld naar aanleiding van de situatie in Oekraïne.

Heeft u vragen over de sanctiewetgeving of uw verzekeringen? Neem dan contact met ons op. Of neem direct contact op met uw accountmanager.