Onderverzekering door aantrekkende economie

Onderverzekering door aantrekkende economie

De economie trekt aan en hierdoor is de Nederlandse markt flink in beweging. Groeit uw onderneming ook mee? Denk aan groei door overnames, fusies of oprichting van bedrijven en bedrijfsonderdelen, maar ook aan een wijziging, uitbreiding, of verbreding van uw bedrijfsvoering of -activiteiten. Door de aantrekkende economie neemt ook het risico op onderverzekering toe. Een bedrijfsschadeverzekering kent namelijk maar een overdekking van maximaal 30% per verzekeringsjaar. Het onderschatten van dit risico kan leiden tot faillissement.

Stel uw bedrijfscontinuïteit veilig
Risicomanagement is essentieel voor een onderneming. Het is een fundament om de bedrijfsdoelstellingen te helpen behalen en de vooruitgang en ontwikkeling van activiteiten, producten en processen te beschermen. Heeft u de risico’s binnen uw bedrijf en uw bedrijfsprocessen goed in kaart gebracht en uw eigen risicomanagementbeleid geformuleerd en geïmplementeerd? Bent u goed voorbereid op de risico’s die uw bedrijfscontinuïteit in gevaar kunnen brengen? In geval van een calamiteit wilt u dat uw bedrijfsvoering daar zo min mogelijk hinder van ondervindt en snel weer optimaal verloopt. Wij helpen u met het inzichtelijk maken van uw risico’s en het opstellen van een plan, waarin beschreven staat hoe men zich voorbereidt op en omgaat met een calamiteit. Dit wordt een bedrijfscontinuïteitsplan (BCP) genoemd. Alleen met een BCP dat aansluit op uw actuele bedrijfsvoering, kunt u in geval van calamiteiten de juiste maatregelen treffen om uw bedrijfscontinuïteit effectief te beschermen.

Contact
Uw risicomanager helpt u met het inzichtelijk maken van uw risico’s en het opstellen van een bedrijfscontinuïteitsplan. Neem rechtstreeks contact op met uw risicomanager of mail naar info@vlc-partners.nl