Ontslag op AOW-leeftijd

Ontslag op AOW-leeftijd
Publicatiedatum: 6 juli 2018

Voor de meeste werknemers is de AOW-leeftijd niet gelijk aan de huidige pensioenleeftijd in uw pensioenregeling. Wij krijgen steeds vaker vragen over ontslag op de AOW-leeftijd en de gevolgen voor de pensioenregeling.

Pensioenbeleid

Volgt uw pensioenbeleid de AOW- of de pensioenleeftijd? Wij zien dat de meeste werkgevers uitgaan van de AOW-leeftijd voor het met pensioen gaan van werknemers.

Ontslag op AOW-leeftijd
Er is geen wet- of regelgeving die bepaalt dat de arbeidsovereenkomst eindigt bij het bereiken van de AOW-leeftijd. Maar in de cao of in de arbeidsovereenkomst kan hierover wel een afspraak staan. De arbeidsovereenkomst eindigt dan vanzelf op de AOW-leeftijd. In dit geval hoeft u niet op te zeggen. Is er niets afgesproken? Dan loopt de arbeidsovereenkomst door. Als werkgever heeft u de gelegenheid om de arbeidsovereenkomst op te zeggen op of na de AOW-leeftijd. U kunt opzeggen zonder preventieve toets van het UWV of de rechter. Er geldt wel een opzegtermijn van één maand. 

Vervroegen en uitstellen

De werknemer gaat op de AOW-leeftijd uit dienst en de AOW-uitkering gaat in. Het pensioen via de werkgever volgt echter niet automatisch de AOW-leeftijd van de werknemer. Uw werknemer kan pensioenopbouw hebben met verschillende pensioenleeftijden. Door het vervroegen of uitstellen van de pensioenleeftijd kunnen de verschillende momenten in overeenstemming worden gebracht met de AOW-ingangsdatum.

Financiële planning biedt uw werknemers inzicht
Het is voor werknemers lastig om zelfstandig goed inzicht te krijgen in hun situatie bij pensionering. Daarbij komt ook nog het bepalen van de impact van het vervroegen of uitstellen van hun pensioen. Onze financieel planners helpen uw werknemers graag bij het doorrekenen van diverse scenario’s.

Pensioenleeftijd

In december 2022 is de AOW-leeftijd 67 jaar en drie maanden. Als de pensioenleeftijd in uw regeling dan nog 67 jaar is, dan ligt de pensioenleeftijd vóór de AOW-leeftijd. Om problemen in dekkingen te voorkomen adviseren wij u om voor die tijd de pensioenleeftijd te verhogen naar 68 jaar.

Meer informatie

Voor meer informatie neemt u contact op met uw pensioenadviseur via ons algemene telefoonnummer 073-6924657.