Opnieuw kiezen voor eigenrisicodragerschap of UWV

Opnieuw kiezen voor eigenrisicodragerschap of UWV
Publicatiedatum: 11 februari 2019

Eind 2016 stonden veel werkgevers voor de keuze om de Ziektewet- en WGA-financiering in eigen beheer te nemen of over te dragen aan het UWV. De kans is groot dat u ook tot deze groep behoort. Dit betekent dat u in 2019 opnieuw kunt kijken welke financieringsvorm bij u en uw bedrijf past.   

Financieringsonderzoek

Wij raden u aan om uw eerder gemaakte keuze te evalueren en op basis van uw huidige wensen, behoeften en omstandigheden opnieuw bewust te kiezen voor eigenrisicodragerschap of UWV.

Het is een complexe materie. Zowel aan de keuze voor eigenrisicodragerschap als UWV kleven voor- en nadelen. Wij begeleiden u bij het maken van uw keuze. Welke aspecten (zoals kosten, kennis of beschikbare tijd) wegen voor u het zwaarst? Wij analyseren uw bedrijfssituatie en adviseren u over de financieringsmogelijkheden (eigenrisicodragen of via het UWV). 

Onderzoek essentieel voor middelgrote en grote bedrijven

Het UWV deelt bedrijven op in drie categorieën: klein, middelgroot en groot. De kleine bedrijven betalen voor de Ziektewet- en WGA-financiering een sectorafhankelijke premie. De middelgrote bedrijven betalen een combinatie van sector- en individuele premie (gebaseerd op de loonsom) en de grote bedrijven betalen een volledig individuele premie van het UWV.

Met name voor middelgrote en grote bedrijven is het van essentieel belang een financieringsonderzoek uit te laten voeren omdat hier de individuele premie een (grote) rol speelt.

Contact

Voor het laten uitvoeren van een financieringsonderzoek kunt u contact opnemen met uw adviseur.

Kantoor Den Bosch                             
(073) 692 46 57                                               

Kantoor Den Haag
(070) 302 22 22