Zijn opruimingskosten van zonnepanelen na brand verzekerd?

Zijn opruimingskosten van zonnepanelen na brand verzekerd?

Na een schade zijn de opruimingskosten vaak niet het eerste waar u aan denkt. Terwijl deze toch flink op kunnen lopen. Zeker bij bijvoorbeeld zonnepanelen. Wat wordt er vergoed vanuit uw gebouwenverzekering? En hoe zit het met de milieuschadeverzekering? De opruimingskosten van zonnepanelen na een brandschade zijn niet altijd (volledig) verzekerd. Dit hangt af van de dekking op uw polis.

Opruimingskosten van uw pand

Als uw bedrijfspand beschadigd is na een brand kan het zijn dat de zonnepanelen onherstelbaar beschadigd zijn geraakt. De opruimingskosten van de zonnepanelen op uw pand zijn in dat geval meeverzekerd.

Restanten zonnepanelen op ander terrein

Na een brand kunnen de zonnepanelen versplinteren door de hitte. Deze splinters laten zich makkelijk meevoeren door de rook en naar percelen van anderen. Niet alleen naar tuinen, maar mogelijk ook naar agrarische grond of een speeltuin.

Polisvoorwaarden

In de polisvoorwaarden van uw gebouwenverzekering staat omschreven of de opruimingskosten alleen zijn verzekerd op uw eigen terrein, of ook op aangrenzende percelen. Op het eigen terrein is dit meeverzekerd wanneer u de zonnepanelen op deze verzekering heeft verzekerd. Maar als de resten van zonnepanelen opgeruimd moeten worden op aangrenzende terreinen dan is dit vaak niet meeverzekerd. 

De dekking voor opruimingskosten is afhankelijk van de polisvoorwaarden kan per verzekeraar verschillen. Vaak geldt er een maximale dekking van 10% van de verzekerde som van de gebouwen, eventueel met een maximum in euro’s.  Maar het is ook mogelijk om tegen een meerpremie een hoger bedrag aan opruimingskosten te verzekeren.

Milieuschadeverzekering

U heeft ook de mogelijkheid een milieuschadeverzekering (MSV) af te sluiten. Een milieuschadeverzekering is een zakelijke verzekering die de kosten dekt als u milieuschade veroorzaakt bij derden of als iemand anders milieuschade veroorzaakt op uw terrein.
Maar omdat er bij branden met zonnepanelen geen noodzaak is tot sanering (het afgraven van de grond) op last van de overheid, zullen verzekeraars op deze verzekering niet overgaan tot het vergoeden van de kosten.

Meld aanwezigheid zonnepanelen

Het is belangrijk dat u specifiek melding maakt van de aanwezigheid van zonnepanelen. Wij kijken samen met u en de verzekeraar welke kosten meeverzekerd moeten worden. Ons advies is als u zonnepanelen op het dak heeft liggen, altijd een ruimere limiet van opruimingskosten mee te verzekeren.