Pensioen en scheiding

Pensioen en scheiding
Publicatiedatum: 26 februari 2018

Sinds 1 januari 2018 geldt de Wet beperkte gemeenschap van goederen. Een nieuw huwelijk of geregistreerd partnerschap wordt nu standaard in beperkte gemeenschap van goederen gesloten. Een volledige gemeenschap van goederen moet via de notaris worden geregeld. Dit heeft gevolgen voor de verdeling van de bezittingen en schulden bij scheiding.

In deze wet staan echter geen wijzigingen die invloed hebben op de verdeling van pensioen. Weet u wat er met het pensioen gebeurt als een werknemer gaat scheiden? Hoe gaat het verdelen van een pensioen bij scheiding in zijn werk?

Verdeling ouderdomspensioen
Het verdelen van ouderdomspensioen is van toepassing op gehuwden en geregistreerd partners. Het verdelen van ouderdomspensioen wordt verevening van pensioenrechten genoemd. Uw werknemer en de ex-partner hebben beiden recht op de helft van het ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap is opgebouwd.

Nabestaandenpensioen
Een scheiding heeft ook gevolgen voor het nabestaandenpensioen. De gevolgen zijn afhankelijk van het soort nabestaandenpensioen.

Nabestaandenpensioen op opbouwbasis
Bij een nabestaandenpensioen op opbouwbasis is er gereserveerd voor de uitkering van pensioen aan nabestaanden. Het nabestaandenpensioen blijft bestaan, ook na een scheiding. Bij scheiding gaat de waarde van het opgebouwde nabestaandenpensioen naar de ex-partner. Dit pensioen voor de ex-partner wordt het bijzonder nabestaandenpensioen genoemd.

Nabestaandenpensioen op risicobasis
Bij een nabestaandenpensioen op risicobasis is er een verschil tussen nabestaandenpensioen vóór en nabestaandenpensioen na pensioendatum. De verzekering van nabestaandenpensioen vóór pensioendatum komt bij scheiding te vervallen. Als de deelnemer overlijdt voor de pensioendatum dan krijgt de ex-partner geen uitkering vanuit deze verzekering.

Als er in het pensioenreglement een partnerpensioen na pensioendatum is opgenomen dan heeft de ex-partner recht op een bijzonder partnerpensioen na pensioendatum. Dit bijzonder partnerpensioen keert uit bij overlijden van de deelnemer na de pensioendatum.

Afwijkende uitspraken
Uw werknemer kan in de huwelijkse voorwaarden, partnerschapsvoorwaarden of in het scheidingsconvenant afwijkende afspraken maken over de verdeling van het pensioen.

Samenlevingscontract
Meestal gaat de partnerdefinitie in de pensioenregeling uit van zes maanden samenwonen of van een notariële samenlevingsovereenkomst. In het pensioenreglement kunt u lezen wat de partnerdefinitie in uw pensioenregeling is.

De wettelijke verevening van pensioenrechten is niet van toepassing op samenwonenden die uit elkaar gaan. De ex-partner heeft geen recht op het ouderdomspensioen. Voor het nabestaandenpensioen gelden voor samenwoners dezelfde rechten en plichten als bij huwelijk/geregistreerd partnerschap. Ook deze ex-partner heeft recht op het bijzonder partnerpensioen.

Pensioenuitvoerder informeren
In de meeste gevallen moet de pensioenuitvoerder worden geïnformeerd over het beëindigen van een relatie.

Pensioenuitvoerder informeren vanuit u als werkgever
Moet u de pensioenuitvoerder informeren over het beëindigen van de relatie van een van uw werknemers? Wij adviseren u de pensioenuitvoerder te informeren over het beëindigen van de relatie van uw werknemer. In de uitvoeringsovereenkomst kunt u lezen wat uw verplichtingen zijn. Voor het informeren bent u afhankelijk van informatie van uw werknemers. Wij adviseren u uw werknemers regelmatig te vragen om wijzigingen aan u door te geven.

Pensioenuitvoerder informeren vanuit werknemer
Moet de werknemer de pensioenuitvoerder informeren over het beëindigen van zijn/haar relatie? Ja, de werknemer moet de uitvoerder op de hoogte stellen van beëindiging van zijn/haar relatie en de (afwijkende) afspraken. De werkgever heeft hier geen rol in.

Meer informatie
Wij adviseren u de werknemer te verwijzen naar de tekst van het pensioenreglement.
Voor meer informatie over scheiden en pensioen kunt u uw werknemers ook verwijzen naar de website van de overheid.

Heeft u vragen over uw pensioenregeling? Neemt u dan contact op met Erik Vlietman op: 073-692 47 71.