Pensioenakkoord?

Pensioenakkoord?
Publicatiedatum: 6 juni 2019

Het kabinet heeft na ruim negen jaar discussie met werkgevers- en werknemersorganisaties en de SER een principeakkoord gepresenteerd over vernieuwing van het pensioenstelsel. De plannen in het kort:

•  De AOW-leeftijd stijgt minder snel.

•  Er komt ruimte voor werkgevers en werknemers om mensen met zwaar werk eerder te laten stoppen met werken.

•  ZZP’ers moeten zich verplicht tegen arbeidsongeschiktheid gaan verzekeren.

•  De huidige regels om het pensioen te korten worden tijdelijk aangepast om de kans op kortingen op de korte termijn te verkleinen.

•  Het kabinet investeert 800 miljoen euro in het helpen van mensen om gezond en werkend hun pensioenleeftijd te behalen.

Is met dit akkoord de rust weergekeerd? VLC & Partners denkt van niet. Wij zijn van mening dat dit een AOW-akkoord is en nog geen pensioenakkoord, de FNV wil eerst alle leden raadplegen en het akkoord bevat nog veel onduidelijkheden. Als klap op de vuurpijl kwam vandaag nog het bericht dat de financiering van de plannen mede mogelijk werd gemaakt door een niet eerder gemelde structurele meevaller. Wat hiervan de consequenties zijn is nu nog onduidelijk. Kortom genoeg redenen om er van uit te gaan dat de rust nog niet is weergekeerd. Wij volgen de ontwikkelingen op de voet en houden u uiteraard op de hoogte.