Pensioencommunicatie: Laat uw pensioen voor u werken!

Pensioencommunicatie: Laat uw pensioen voor u werken!
Pensioencommunicatie: Laat uw pensioen voor u werken!

Pensioencommunicatie: Laat uw pensioen voor u werken!

Publicatiedatum: 11 maart 2024

U leest nu het eerste deel van onze serie over pensioencommunicatie: een introductie die het belang en de impact van heldere communicatie over pensioenregelingen goed weergeeft. In de komende edities van onze nieuwsbrief duiken we dieper in verschillende onderwerpen rondom pensioencommunicatie. We lichten toe hoe deze strategisch kunnen worden ingezet om de betrokkenheid en het financieel welzijn van medewerkers te verbeteren. Blijf ons volgen voor inzichtelijke verkenningen van elk facet van pensioencommunicatie. 

Een pensioenregeling is misschien wel de meest waardevolle secundaire arbeidsvoorwaarden die een werkgever kan bieden. Maar wat is een pensioenregeling waard als werknemers niet -volledig- begrijpen wat het inhoudt of hoe ze het in hun voordeel kunnen gebruiken? Hier komt pensioencommunicatie om de hoek kijken: een essentieel onderdeel van het pensioen dat de brug slaat tussen het aanbieden van een pensioenregeling en het daadwerkelijk laten werken ten voordele van zowel werkgevers als werknemers.
 

Voordelen van effectieve pensioencommunicatie

Pensioencommunicatie: niet omdat het moet, maar omdat er echte sterke voordelen mee te behalen zijn. Dit aspect van HR-beleid gaat verder dan een verplicht nummertje; het biedt tastbare voordelen die de werkomgeving en het welzijn van werknemers significant verbeteren.

✓  Verhoogd pensioenbewustzijn: Door werknemers te informeren over hun pensioenregeling, verhoogt u hun bewustzijn en begrip van deze belangrijke voorziening.
✓  Activering van werknemers: Goede communicatie moedigt werknemers aan om actief met hun pensioen aan de slag te gaan en indien nodig aanvullende maatregelen te treffen.
✓  Betrokkenheid en loyaliteit: Informatie en transparantie dragen bij aan de betrokkenheid en loyaliteit van werknemers, wat hen helpt zich meer verbonden te voelen met het bedrijf.
✓  Financieel fitte werknemers: Goed geïnformeerde werknemers zijn vaak financieel gezonder, wat resulteert in minder verzuim en een hogere productiviteit.


Ontwikkel een communicatiestrategie
De eerste stap naar effectieve pensioencommunicatie is het ontwikkelen van een communicatiestrategie. Dit proces begint met het vaststellen van uw doelen, het bepalen van meetmethoden, het budgetteren en het kiezen van de in te zetten middelen. 

De HR-communicatiescan van VLC & Partners vormt hierbij een cruciale eerste stap. Deze scan biedt een op bedrijf gemaakte aanpak voor uw communicatiestrategie en helpt bij het presenteren van het plan binnen uw onderneming. 
 

Het VLC werknemersportaal: Centraal in uw strategie
Als de strategie eenmaal is vastgesteld, speelt het VLC werknemersportaal een centrale rol in de uitvoering ervan. Dit portaal dient als een hub voor alle relevante informatie, niet alleen over pensioenen maar ook over andere verzekerbare arbeidsvoorwaarden. Het inrichten van dit portaal zorgt ervoor dat zowel HR als werknemers 24/7 toegang hebben tot alle benodigde informatie.
 

Implementatie 

Zodra het portaal is opgezet en ingericht, organiseren we implementatiesessies om werknemers te informeren en hen persoonlijk aan te sluiten. Deze sessies zijn ideaal om te combineren met verschillende communicatiemodules, die in latere edities van onze nieuwsbrief verder worden uitgediept. Onderwerpen zoals onboarding, generaties, life events, product- en wetswijzigingen en pensionering komen in de volgende nieuwsbrieven aan bod om een volledig beeld te geven van de mogelijkheden binnen pensioencommunicatie.
 

Tot slot
Effectieve pensioencommunicatie is niet alleen een kwestie van informatie verstrekken; het is een strategische benadering die de betrokkenheid en tevredenheid van werknemers verhoogt en bijdraagt aan een gezonde bedrijfscultuur. Met de juiste tools en benadering kan pensioencommunicatie een krachtige hefboom zijn voor zowel werknemers als werkgevers. 

Bent u klaar om de volgende stap te zetten en te zien hoe pensioencommunicatie voor uw organisatie kan werken?  Door een proactieve benadering van pensioencommunicatie te hanteren, waarborgt u niet alleen de waardering van de meest kostbare secundaire arbeidsvoorwaarde maar draagt u ook bij aan een transparantere, betrokken en financieel gezonde werkomgeving.

 

U heeft zojuist het eerste artikel uit een zesdelige reeks gelezen, die zich toespitst op de verschillende aspecten van pensioencommunicatie. Het volgende  artikel zal gericht zijn op communicatie bij de  ‘onboarding’ van een nieuwe werknemer. Voor automatische updates rechtstreeks in uw inbox, nodigen wij u uit om u in te schrijven voor onze nieuwsbrief

Eric Vlietman

Wilt u meer weten?
Eric Vlietman staat voor u klaar.

Door mijn ervaring als pensioenfondsbestuurder en onderhandelaar met vakbonden en werknemers, ben ik een veelzijdig Pensioenconsultant die de complexe pensioenmaterie eenvoudig uitlegt. Met altijd een scherp oog voor de invalshoek van werknemers.