Perfect storm: Massale burn-out ligt op de loer

Perfect storm: Massale burn-out ligt op de loer
Publicatiedatum: 16 juli 2020

Komende vrijdag is het de laatste schooldag voor Midden-Nederland. Dan hebben alle schoolkinderen vakantie. Met z’n allen keken we al weken uit naar dit moment. Meer dan in andere jaren hebben we behoefte aan ontspanning. COVID-19 heeft veel impact gehad op het leven van iedereen. Zorgen om jouw eigen gezondheid en die van je omgeving, baanonzekerheid, thuiswerken, thuis lesgeven, je geliefden buiten je eigen gezin niet meer kunnen vasthouden, uitjes en feestjes die werden gecanceld en sportscholen die gesloten waren. Het aantal stressoren was dus hoog, maar de ruimte voor ontspanning was beperkt. Juist die combinatie levert een gevaar op voor onze mentale gezondheid.

Coronacrisis zorgt voor hoogste werkdruk sinds jaren

Maurice de Hond heeft voor CNV onderzoek gedaan naar de ervaring van werkdruk als gevolg van de Coronacrisis. De uitkomsten zijn pittig: 34% van de ondervraagden geeft aan dat de werkdruk hoger is dan ooit door de Coronacrisis. En 11% zit tegen een burn-out aan. In het onderwijs is dit zelfs 16% en in de ICT-sector 15%. In deze sector heeft de afgelopen 4 maanden 12% zich minstens een keer ziekgemeld vanwege de hoge werkdruk. Het zijn dus niet alleen de zorgsector en het onderwijs die de druk van de crisis voelen, maar ook de zakelijke markt. In de dienstverlenende sector geeft 1 op de 6 werknemers zelfs aan uitgeput te zijn vanwege de werkdruk.

Door COVID-19 ook meer stress in de privésfeer

Op 7 juli heeft het Sociaal en Cultureel Planbureau een onderzoek gepubliceerd waarin zij 3 factoren in de privésfeer benoemen die bij een crisis van invloed zijn op de mentale gezondheid. Dit zijn eenzaamheid, baanonzekerheid en leefstijl. Wij herkennen deze stressoren in de verschillende generaties en levensfases. Zo zien we dat jongeren, singles en ouderen meer eenzaamheid ervaren. Terwijl dertigers en veertigers worstelen met het thuiswerken in combinatie met (kleine) kinderen thuis en baanonzekerheid, maakt Generatie X zich zorgen om zowel hun baan als om de gezondheid hun ouders.

Dus gaan we lekker op vakantie?

Met al die stress thuis en drukte op het werk is het nu extra belangrijk om te ontspannen. Door rust te nemen kunnen je geest en lichaam herstellen van de inspanningen. Dit herstel is voor je geest belangrijk, omdat je hierdoor meer kansen en mogelijkheden ziet, creatiever bent en beter met stress kunt omgaan. Met een ontspannen geest kijk je dus weer met een frisse blik naar bijvoorbeeld je werk. Lichamelijke ontspanning zorgt daarbij ook voor rust in je lijf, een lagere bloeddruk, een verbeterd afweersysteem en verbeterde spijsvertering. Hierdoor zul je dus minder snel ziek zijn.

Die ontspanning haal je niet uit een vrij weekend. Een vakantie, of dat nu in het buitenland, in Nederland of thuis is, is dus heel welkom. Doordat we door COVID-19 minder makkelijk op vakantie kunnen, lijkt een gedeelte van werkend Nederland echter geen vrij te willen nemen. Als werkgever hebben we hier dan ook een belangrijke rol. Het management kan samen met HR de werknemers wijzen op het belang en de voordelen van het opnemen van vrije dagen. Neem hierin dan wel meteen mee dat die vakantie in de aanloop er naartoe en de terugkeer in het werk geen extra stress moet opleveren. Want anders blijft het stressniveau in het lichaam hoog en zorgt de werkonderbreking voor een nog hogere werkdruk. Voor de Coronacrisis gaf 58% van de werknemers al aan na terugkeer van vakantie harder te werken. Samen met Coronastress werkt de vakantie dan een burn-out in de hand en die willen we juist met elkaar voorkomen.

Waar moet je als manager op letten?

Nieuw onderzoek van Tilburg University toont dat 1 op de 4 Nederlanders het niet met zijn of haar leidinggevende zou bespreken als hij/zij last zou krijgen van psychische problemen, zij ervaren een zogenoemd openheidsdilemma. De belangrijkste redenen die hiervoor genoemd worden zijn schaamte, bang voor een negatief effect op hun werkzaamheden en carrièrekansen en dat ze het liefst zelf de problemen willen oplossen. Doordat we nu nog veel op afstand werken en dus een deel van de medewerkers wortstelt met openheid, is het zaak om als HR en manager extra aangesloten te blijven bij de medewerkers. Hiervoor hebben wij de volgende tips:

  • Zorg voor een open en positief werkklimaat waarin werknemers vroegtijdig kunnen aangeven als het niet goed met ze gaat en dat ook direct tot steun leidt.
  • Houd korte lijnen met je werknemers. Ruim voldoende tijd in om met elkaar te bespreken hoe het gaat, ook buiten de werkvoorraad om.
  • Wijs je werknemers op het belang van het opnemen van hun vrije dagen.
  • Geef je medewerkers tips hoe zijn ontspannen vakantie kunnen houden. Veel zorgverzekeraars bieden bijvoorbeeld tips of checklists op hun website en apps aan.
  • Geef extra aandacht aan diegenen die terugkomen van vakantie.


Wij wensen iedereen een ontspannen en gezonde vakantie!

Wilt u meer weten over bijvoorbeeld de stressoren of wilt u meer informatie over waar u als manager op kunt letten? Neem dan contact op met Myra van Herwijnen (06 – 23 77 03 38) of  Pim van de Wiel (06 – 10 89 75 49 ) of stuur een e-mail naar zorgenverzuim@vlc-partners.nl.