Prinsjesdag | wat verandert er in 2023?

Prinsjesdag | wat verandert er in 2023?

Wat verandert er in 2023? De kabinetsplannen zijn bekend gemaakt. We hebben de belangrijkste veranderingen voor u samengevat. Niet alle voorstellen zijn definitief. Deze zijn pas definitief na akkoord van de Tweede Kamer en de Eerste Kamer.

Financiën

De algehele koopkracht is sterk afgenomen door de toegenomen inflatie. Het kabinet wil huishoudens op verschillende manieren ondersteunen.
 

Energie
Op 1 januari treedt een energie prijsplafond in werking. De lage prijs geldt voor een deel van het energieverbruik van huishoudens: de eerste 1200 m3 gas en de eerste 2400 kWh stroom. Wie meer verbruikt, betaalt het actuele markttarief. Afgesproken is dat de energiebedrijven vanaf november 2022 de voorschotnota van hun klanten al verlagen. De laagste inkomens ontvangen ook in 2023 een energietoeslag van € 1.300,-. De verlaging van de accijnzen op benzine en diesel worden verlengd tot 1 juli 2023.

Werk en inkomen
De eerste schijf van de inkomstenbelasting wordt verlaagd van 37,07% naar 36,93%. Het kabinet wil de arbeidskorting jaarlijks verhogen. Het minimumloon wordt verhoogd met 10,15%. De AOW en uitkeringen gaan ook omhoog.

Gezinnen
Het kabinet wil het kindgebonden budget verhogen. Het bedrag voor het 3e kind en volgende kinderen wordt verhoogd met € 105,- per maand. Hierdoor is dit bedrag gelijk aan het bedrag voor het 2e kind. Ook wil het kabinet een verhoging van € 356,- doorvoeren voor alle kindbedragen.

Sparen
Het heffingsvrij vermogen in box 3 gaat omhoog van € 50.650,- naar € 57.000,-, voor fiscaal partners is het heffingsvrij vermogen dus € 114.000,-. Daarentegen gaat de belasting op spaargeld, aandelen en een tweede woning in 3 stappen omhoog van 31% naar 34%. In 2023 is het belastingtarief 32%, in 2024 is dat 33% en in 2025 is dat 34%.

Zorg

De zorgkosten zijn enorm, in totaal geeft de overheid in 2023 103 miljard euro uit aan zorg. Deze bedragen bijna een derde van de totale rijksuitgaven.

Zorgverzekering en zorgtoeslag
De gemiddelde jaarlijkse zorgverzekeringspremie stijgt van € 1.514,- naar €1.649,-. Per maand stijgt de zorgpremie van ongeveer € 126,- in 2022 naar ongeveer € 137,- in 2023. Het verplichte eigen risico van de zorgverzekering blijft € 385,- en blijft ook in 2024 en 2025 gelijk.  De maximale zorgtoeslag stijgt met € 43,- per maand. De zorgtoeslag wordt hiermee € 154,- per maand (inkomensafhankelijk).

Wonen

De Nederlandse woningmarkt is nog steeds een grote zorg. Er is een groot tekort aan woningen en bestaande woningen moeten verduurzamen. Het kabinet wil veel nieuwe woningen bouwen. 
Om sneller te kunnen verduurzamen wordt bovenop de 4 miljard die is gereserveerd voor het Nationaal Isolatie programma nog 300 miljoen extra gereserveerd om slecht geïsoleerde huizen op te knappen.

Woning kopen
Om het kopen van een woning transparant en eerlijker te maken werkt de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening aan een nieuwe wet: Wet eerlijk koopproces . Zo moet  iedere koper gelijke kansen krijgen bij het kopen van een woning. Om te zorgen dat het koopproces transparanter wordt, is een biedlogboek vanaf 1 januari 2023 verplicht.

Starters met studieschuld
Voor starters met een studielening wordt de maximale leencapaciteit eerlijker. De de actuele hoogte van de studielening wordt namelijk het uitgangspunt voor het bepalen van de maximale leencapaciteit voor de hypotheek en niet langer de oorspronkelijke hoogte van de studielening.

Huurders
Voor huurders geldt dat de huurverlaging (voor huurders met een laag inkomen) die was gepland voor 2024 eerder ingaat: per juli 2023. De huurtoeslag wordt in 2023 structureel verhoogd met een bedrag van € 203,- per jaar. Dit is € 16,94 per maand. Het kabinet wil dat de huurtoeslag eenvoudiger en duidelijker wordt. Hiervoor is een wetswijziging ingediend. Het kabinet wil dat dit nieuwe systeem op 1 januari 2024 ingaat.

Eigen woningforfait
De komende jaren wordt het eigenwoningforfait stapsgewijs verlaagd. Voor woningen met een WOZ-waarde tot € 1.200.000,- is het percentage 0,35% in 2023. Vanaf € 1.200.000,- is het percentage 2,35%.

Schenkingsvrijstelling eigen woning
Het kabinet verlaagt de eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling voor de eigen woning van € 106.671,- naar € 28.947,- in 2023. Dit bedrag is gelijk aan de eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling van een ouder naar een kind, waarbij het kind zelf het bestedingsdoel mag kiezen. 

 

Meer over de schenkingsvrijstelling

Wat kunt u als ondernemer verwachten?

De aangekondigde plannen van het kabinet richten zich met name op het herstellen van de koopkracht van de Nederlandse burger. Dit heeft voor ondernemers impact op verschillende vlakken waaronder stijging van het minimumloon, maar ook zijn er een tal van wijzigingen in het belastingplan aangekondigd. 

Meer over de veranderingen voor ondernemers