Samenvatting eindrapport commissie OCTAS

Samenvatting eindrapport commissie OCTAS
Samenvatting eindrapport commissie OCTAS

Samenvatting eindrapport commissie OCTAS

Op 29 februari 2024 heeft Commissie OCTAS een uitvoerig rapport gepresenteerd. De commissie heeft de complexiteit en uitdagingen van het huidige stelsel van langdurige ziekte en arbeidsongeschiktheid onderzocht en heeft op basis van haar bevindingen een aantal concrete aanbevelingen gedaan. 

Aanleiding

Als gevolg van groeiende zorgen over de duurzaamheid en toegankelijkheid van het Nederlandse arbeidsongeschiktheidsstelsel heeft de Nederlandse regering de commissie OCTAS aangesteld. Er was een duidelijke behoefte aan vereenvoudiging om het systeem begrijpelijker en toegankelijker te maken voor alle werkenden, inclusief zelfstandigen en mensen zonder recent arbeidsverleden. Deze ontwikkelingen onderstrepen de noodzaak om het stelsel te herzien en aan te passen aan de huidige arbeidsmarkt en de behoeften van de samenleving.


Bevindingen huidige stelsel

Het rapport wijst op een aantal kernproblemen binnen het huidige stelsel:

  • Complexiteit: Het stelsel wordt als te ingewikkeld ervaren, wat leidt tot onduidelijkheid en verlamming bij de overstap naar werk.
  • Gebrek aan preventie: Een significante hoeveelheid arbeidsongeschiktheid kan worden voorkomen door betere preventieve maatregelen en ondersteuning op de werkplek.
  • Discrepantie in dekking: Vooral kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt, zoals flexwerkers en mensen met een laag inkomen, vinden niet de steun die ze nodig hebben binnen het huidige systeem.


Aanbevelingen

Het OCTAS-rapport stelt drie toekomstige varianten voor om het stelsel te verbeteren:

  • Verbeteringen binnen het huidige systeem, gericht op vereenvoudiging en vermindering van bureaucratie.
  • Focus op werk, met nadruk op het vermogen van individuen en re-integratie voordat een arbeidsongeschiktheidsbeoordeling plaatsvindt.
  • Een uniforme basisregeling voor alle werkenden, om ongelijkheid te verminderen en het systeem toegankelijker te maken.


Hoe nu verder / Next steps

Het rapport benadrukt het belang van samenwerking tussen alle betrokken partijen - overheid, werkgevers, uitvoeringsorganisaties en de betrokken individuen zelf. Er wordt opgeroepen tot:

  • Implementatie van de aanbevelingen, met een stapsgewijze benadering om de transitie naar een verbeterd systeem te vergemakkelijken.
  • Voortdurende dialoog en feedback, om te zorgen dat de hervormingen aansluiten bij de behoeften van alle stakeholders.
  • Evaluatie en aanpassing, om het systeem dynamisch en responsief te houden op lange termijn.

Deze aanbevelingen vormen een ambitieuze, maar noodzakelijke stap naar een arbeidsongeschiktheidsstelsel dat eerlijker, eenvoudiger en toegankelijker is. Het vereist een gezamenlijke inspanning en een gedeelde visie om deze transformatie te realiseren. Het OCTAS-rapport biedt een solide basis voor deze essentiële dialoog en is een oproep tot actie voor iedereen die betrokken is bij de toekomst van de arbeidsmarkt in Nederland.

 

Kijk het webinar “Commissie OCTAS’ een 1e verkenning" terug

U heeft de live uitzending van het webinar “Commissie OCTAS: een 1e verkenning” van 12 maart jl. gemist. Geen zorgen, we hebben het webinar opgenomen en bieden u de mogelijkheid om op een later moment naar de replay te kijken. We hebben de ontwikkelingen rondom het arbeidsongeschiktheidsstelsel en de aanbevelingen van de commissie OCTAS nauwgezet gevolgd. In het webinar hebben we een samenvatting van het OCTAS-rapport gegeven en de voorgestelde aanbevelingen verduidelijkt. Hoewel we tijdens het webinar nog niet in detail zijn ingegaan op de specifieke gevolgen voor bedrijven, biedt de replay een waardevolle basis om inzicht te krijgen in de mogelijke impact van enkele aanbevelingen.

Klik hier om toegang te krijgen tot de replay en ontdek de essentiële inzichten die tijdens het webinar zijn gedeeld. Mis deze kans niet om voorbereid te zijn op de toekomstige ontwikkelingen binnen het arbeidsongeschiktheidsstelsel.
 

Terugkijken webinar

Meer informatie:

Daniël Rijnbeek

Wilt u meer weten?
Daniël Rijnbeek staat voor u klaar.

Mijn eerste vragen aan een werkgever zijn altijd: Vindt u sociale zekerheid een leuk onderwerp? en: Zijn verzuimbeleid en verzuimbegeleiding uw favoriete bezigheid? Voor mij is het antwoord op beide vragen een volmondig ja! Verder ben ik bestuurslid van de Beroepsfederatie RADI en docent duurzame inzetbaarheid bij het NIDI. Ik ondersteun dan ook veel werkgevers en HR-professionals met hun duurzaam inzetbaarheidsbeleid voor de medewerkers.