Schrijf uw organisatie in in het UBO-register.

Schrijf uw organisatie in in het UBO-register.
Publicatiedatum: 25 september 2020

Op 23 juni 2020 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel tot implementatie van het UBO-register aangenomen. Deze wet is een wijziging van de Handelsregisterwet 2007, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en enkele andere wetten. Op 27 september aanstaande gaat daarom het UBO-register live.  

Onze juristen schreven een kort artikel over het hoe en waarom van deze wetswijziging met een handig overzicht over welke organisaties zich wel en niet hoeven in te schrijven.

UBO-register per 27 september 2020 van start

Vanaf 27 september 2020 kunnen organisaties hun UBO invoeren in het UBO-register. UBO staat voor Ultimate Beneficial Owner, ofwel uiteindelijk belanghebbende van een organisatie. Hierbij kan je denken aan personen die de eigenaar zijn van een organisatie of er zeggenschap over hebben, zoals bijvoorbeeld personen die meer dan 25% van de aandelen hebben in een b.v. of personen die meer dan 25% direct of indirect eigendomsbelang hebben in een vof of maatschap.

Het UBO-register

Rechtspersonen moeten zelf zorg dragen voor het invullen en beheren van informatie in het UBO-register. Bepaalde informatie over de UBO’s zal publiekelijk gemaakt worden. Het gaat dan om de naam, geboortemaand- en jaar, woonstaat, nationaliteit en de aard en omvang van het gehouden belang. Het UBO-register zal worden beheerd door de Kamer van Koophandel, die een informatiepagina heeft over het UBO-register.

De KVK zal alle organisaties in het Handelsregister die het UBO-register moeten invullen een brief sturen. In deze brief staat hoe je de UBO's kan inschrijven. Hiervoor geldt een deadline tot 27 maart 2022. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Je hoeft niet te wachten op de uitnodiging. Vanaf 27 september 2020 kun je via www.kvk.nl/ubo UBO's inschrijven. Alleen de tekenbevoegden binnen je organisatie mogen UBO’s inschrijven.

Wie moeten het UBO-register invullen?

Niet alle organisaties hebben de verplichting om het UBO-register in te vullen. Hieronder zie je een handig overzicht welke organisaties een verplichting hebben en wie zijn vrijgesteld.

Opgaveplicht

Geen opgaveplicht

Niet-beursgenoteerde besloten en naamloze vennootschappen

Eenmanszaken

Stichtingen

Beursgenoteerde besloten en naamloze vennootschappen

Verenigingen:

  • met volledige rechtsbevoegdheid
  • met beperkte rechtsbevoegdheid maar met onderneming

100% dochters van beursgenoteerde vennootschappen

Verenigingen van eigenaars

Rechtspersonen in oprichting

Onderlinge waarborgmaatschappijen

Verenigingen met beperkte rechtsbevoegdheid die geen onderneming drijven

Coöperaties

Publiekrechtelijke rechtspersonen

Personenvennootschappen: maatschappen, vennootschappen onder firma en commanditaire vennootschappen

Overige privaatrechtelijke rechtspersonen, waaronder historische rechtspersonen (zoals gilden en hofjes)

Rederijen

Buitenlandse rechtspersonen, zoals een Ltd of GmbH, en buitenlandse rechtspersonen die alleen vestigingen in Nederland hebben ('branch offices') hebben geen registratieplicht in Nederland. De Ltd of GmbH moet UBO's inschrijven in het land van oprichting.

Europese naamloze vennootschappen (SE)

Europese coöperatieve vennootschappen (SCE)

Europese economische samenwerkingsverbanden die volgens hun statuten hun zetel in Nederland hebben (EESV)

Kerkgenootschappen

 

 

Het UBO-register voor trusts en fondsen voor gemene rekening

Voor juridische constructies als trusts, Nederlandse fondsen voor gemene rekening en soortgelijke juridische constructies is de wetgever bezig om een vergelijkbaar UBO-register in te stellen. Dit zal een separaat UBO-register worden. Er bestaat op dot moment nog geen verplichting voor het inschrijven van een UBO voor deze constructies.

Meer informatie en veelgestelde vragen bij KVK

https://www.kvk.nl/advies-en-informatie/top-5/de-belangrijkste-vragen-over-het-ubo-register/