Sociale partners gaan akkoord met nieuwe pensioenstelsel

Sociale partners gaan akkoord met nieuwe pensioenstelsel

In juni 2019 heeft het kabinet, na negen jaar overleg met werkgevers- en werknemersorganisaties, een principeakkoord gepresenteerd over de vernieuwing van het pensioenstelsel. Dit weekend hebben de sociale partners hun akkoord gegeven op de uitwerking van de plannen. Daarmee kan de minister doorgaan met het omzetten van de pensioenafspraken in wetgeving.

De belangrijkste wijzigingen

Het nieuwe pensioenakkoord is noodzakelijk, omdat het huidige pensioenstelsel niet meer aansluit op de huidige arbeidsmarkt en de sterk gewijzigde economische omstandigheden. In het pensioenakkoord wordt een oplossing geboden voor een groot aantal problemen. Het gevolg hiervan is onder meer dat een aantal bestaande pensioenregelingen zullen verdwijnen, zoals de middelloon- en eindloonregeling en de doorsneepremie.

Bestaande beschikbare premieregelingen, met een stijgende premiebijdrage, mogen voor huidige deelnemers blijven bestaan totdat de laatste deelnemer uit dienst is. Voor nieuwe deelnemers moet een nieuwe pensioenregeling worden opgetuigd die voldoet aan de nieuwe fiscale regels. Er is nog onduidelijkheid of dit ook zal gelden voor bestaande verzekerde middelloon- en eindloonregelingen.

Het nieuwe pensioenstelsel moet uiterlijk ingaan op 1 januari 2026.

Meer informatie

Wilt u meer weten over het pensioenakkoord en de mogelijke impact daarvan op uw pensioenregeling? Lees dan meer op www.vlc-partners.nl/pensioenakkoord of neem contact op met uw persoonlijke adviseur.