Stijgend verzuim in Nederland: Wat HR moet weten en hoe erop te reageren?

Stijgend verzuim in Nederland: Wat HR moet weten en hoe erop te reageren?
Stijgend verzuim in Nederland

Stijgend verzuim in Nederland

Wat HR moet weten en hoe erop te reageren?

 

Verzuim neemt toe, maar met gerichte aandacht voor bedrijfscultuur, leiderschap en generatieverschillen kan HR het tij keren.

Het verzuim in Nederland neemt toe, en dat is een zorgwekkende trend voor HR-professionals, werkgevers en leidinggevenden. Interessant genoeg zijn er specifieke patronen zichtbaar in deze stijging, waarbij de meldingsfrequentie opvalt als een belangrijk aspect. Bovendien worden seizoensgebonden factoren zoals het griepvirus en herfstdepressies steeds relevanter. In dit artikel duiken we dieper in de verzuimcijfers, de rol van bedrijfscultuur, seizoensgebonden factoren en het effect van generatieverschillen op verzuim. Tot slot bieden we enkele adviezen over hoe u deze uitdagingen kunt aanpakken.
 

Verzuimcijfers: een gedetailleerde kijk

Gemiddeld melden werknemers zich 1,1 keer per jaar ziek. Echter, een grote groep meldt zich meer dan drie keer per jaar ziek, en dit is een risicovolle trend. Uit onderzoek blijkt dat 75% van de medewerkers die zich vaker dan drie keer per jaar ziek melden, op termijn langdurig ziek wordt. Dit toont een duidelijk verhoogd risico aan.

Daarnaast is er een verschil tussen jongere (<35 jaar) en oudere werknemers. Jongere medewerkers melden zich vaker kortdurend ziek, terwijl oudere medewerkers minder frequent ziek zijn maar dan vaak voor langere perioden.
 

Seizoensgebonden risico's

Met het actiever worden van het griepvirus en de toenemende kans op herfstdepressies is het nu meer dan ooit belangrijk om preventieve maatregelen te nemen. Door vroegtijdig signalen van herfstdepressie te herkennen en in gesprek te blijven met uw medewerkers, kunt u tijdig specialistische hulp inschakelen om verzuim te voorkomen.

 

Beïnvloedbare factoren

Het goede nieuws is dat ongeveer 85% van het verzuim beïnvloedbaar is. Patronen tonen bijvoorbeeld aan dat verzuimmeldingen op vrijdag en maandag significant hoger zijn dan op andere dagen. Dit suggereert dat er externe factoren zijn die het verzuim beïnvloeden, waaronder de bedrijfscultuur en het gedrag van leidinggevenden.

De rol van cultuur en leidinggevenden

Een positieve bedrijfscultuur waar teamwerk en samenwerking worden gewaardeerd, kan de drempel voor ziekmeldingen aanzienlijk verhogen. Daarnaast heeft de leidinggevende een aanzienlijke invloed op het verzuimpercentage. Leidinggevenden die in staat zijn om een open en eerlijke dialoog met hun medewerkers te hebben, zien doorgaans een lager verzuimpercentage. Deze observaties sluiten aan bij een eerdere stelling van TNO: aandacht voor werknemers leidt tot meer werkgeluk.

Generatieverschillen

Jongere generaties hebben andere levensdoelen en -uitdagingen, wat invloed kan hebben op hun verzuimgedrag. Daarom is het van cruciaal belang om deze verschillen te erkennen en te begrijpen hoe ze de werkplek beïnvloeden.
 

Advies voor HR

  • Monitoren: Houd de verzuimcijfers en -patronen continu in de gaten om proactief te kunnen handelen.
  • Cultuurverandering: Werk aan een inclusieve bedrijfscultuur die werkgeluk en teamwerk bevordert.
  • Leiderschapsontwikkeling: Train leidinggevenden in het voeren van effectieve gesprekken met medewerkers om het verzuim te beperken.
  • Generatiebewust Beleid: Ontwikkel een HR-beleid dat rekening houdt met de verschillende behoeften en uitdagingen van diverse generaties.
  • Preventieprogramma's: Overweeg het implementeren van gezondheids- en welzijnsprogramma’s die zich richten op zowel fysieke als mentale gezondheid.

 

Conclusie

Hoewel de stijging in het verzuim zorgwekkend is, zijn er diverse manieren waarop het effectief kan worden beheerd en mogelijk zelfs verminderd. Door te focussen op cultuur, leiderschap en generatiebewustzijn, kunnen werkgevers en HR-professionals een belangrijke rol spelen in het terugdringen van het verzuim.

Voor een duurzame aanpak is echte aandacht voor de medewerker niet alleen wenselijk maar ook noodzakelijk. Het gaat hier niet alleen om cijfers, maar om het welzijn van mensen, en uiteindelijk, het succes van uw organisatie.

 

Hoe kan VLC & Partners u helpen?

Bij VLC & Partners begrijpen we dat verzuim een complexe uitdaging is die een veelzijdige aanpak vereist. Daarom bieden we een reeks diensten aan die specifiek zijn ontworpen om HR-professionals te ondersteunen in het beheersen van verzuim. Van data-analyse en monitoring tot leiderschapsontwikkeling en het implementeren van effectieve preventieprogramma's, onze specialisten staan voor u klaar om u te helpen een duurzame verzuimaanpak te creëren die past bij de unieke behoeften van uw organisatie. 

 

 

Daniël Rijnbeek

Wilt u meer weten?
Daniël Rijnbeek staat voor u klaar.

Mijn eerste vragen aan een werkgever zijn altijd: Vindt u sociale zekerheid een leuk onderwerp? en: Zijn verzuimbeleid en verzuimbegeleiding uw favoriete bezigheid? Voor mij is het antwoord op beide vragen een volmondig ja! Verder ben ik bestuurslid van de Beroepsfederatie RADI en docent duurzame inzetbaarheid bij het NIDI. Ik ondersteun dan ook veel werkgevers en HR-professionals met hun duurzaam inzetbaarheidsbeleid voor de medewerkers.