Terugblik Webinar Riskmanagement 9 september – Zo ga je om met de wilde risico’s in je bedrijf

Terugblik Webinar Riskmanagement 9 september – Zo ga je om met de wilde risico’s in je bedrijf

Donderdag 9 september sprak Myra van Herwijnen met Martin Weltje en Martin van Staveren over Risicomanagement. Hoe zit dat nou met wilde risico’s in deze snel veranderende wereld? En wat betekent dat voor de praktijk? Een korte samenvatting en kijk het webinar terug.

Wilde risico’s in een VUCA-wereld

We leven en werken allemaal in de VUCA-wereld: dynamisch, onzeker, complex en ambigue (dubbelzinnig). In die VUCA-wereld hebben we om te gaan met zogenoemde ‘wicked problems’ of wilde risico’s. Hiervoor bestaan geen eenvoudige en eenduidige oplossingen. Wilde risico’s zijn deels of helemaal niet verzekerbaar. Dit in tegenstelling tot tamme risico’s, die wel verzekerbaar zijn.

Grote valkuil: proberen wilde vraagstukken volledig te beheersen met tamme gereedschappen, zoals verzekeringen. Dit leidt tot ‘papieren tijger risicomanagement’ en schijnzekerheden. 

De 4 T’s bij omgaan met risico’s en kansen

Wat ook helpt: helderheid in de 4 opties die je hebt bij omgaan met risico’s en kansen (4T’s):

1. Tolerate: bewust niets doen, accepteren

2. Treat: kansen en gevolgen verkleinen (risico’s) of juist vergroten (kansen)

3. Transfer: risico’s overdragen, zoals verzekeren of contractuele afspraken

4. Terminate: stoppen met de activiteiten die het risico veroorzaken 

Twee benaderingen om met onzekerheden, risico’s en kansen om te gaan.

Twee benaderingen die kunnen helpen bij het ERG om gaan met onzekerheden en de risico’s en kansen (ERG=Expliciet, Realistisch en Gestructureerd):

1. Ga terug naar de essentie van risicomanagement via de drie DOD-vragen: wat is je Doel, wat is daarbij Onzeker en wat daaraan al dan niet te Doen? Deze drie eenvoudige vragen stellen én beantwoorden in je dagelijkse werk is de essentie van het tonen van risicoleiderschap

2. Wordt je bewust van je drie psychologische basisbehoeften: veiligheid, autonomie en erkenning. De dominante basisbehoefte van jou en anderen bepaalt bewust of onbewust het omgaan met risico’s en kansen: ze vermijden of juist nemen. 

Jaarlijks kijken naar de risico’s en kansen

Risico’s in kaart brengen en nadenken over impact en waarschijnlijkheid van risico’s is voor veel bedrijven een exercitie die zij niet jaarlijks doen. Daarom zetten wij dit met onze relaties jaarlijks op de agenda. Wij gebruiken naar klanten vaak het DOD-model (Doel? Onzeker? Doen?). We gaan met bedrijven het gesprek aan over hun doelen, hun onzekerheden en wat ze eraan doen. In dat gesprek zitten meerdere momenten waarbij je bedrijven en instellingen kunt vragen naar hun risicoperceptie. 

Ken je zelf én je eigen bedrijf

Pas als je je eigen bedrijf of instelling goed snapt kun je dit goed doen. Je moet je eigen risicobereidheid als organisatie wel snappen, dat is een directievraagstuk. Binnen het management of directie moet er het gesprek gevoerd worden over het bedrijf, haar doelen en activiteiten en de vraag welke risico’s willen we nemen, de risicobereidheid. 

Tot slot vier take away praktijktips, om morgen zélf mee aan de slag te gaan én iedereen om je heen mee te helpen:

1. Maak onderscheid tussen tamme (verzekerbaar) en wilde vraagstukken (deels of niet verzekerbaar).

2. Stel jezelf én anderen steeds 3 DOD-vragen: Doel? Onzeker? Doen?

3. Integreer deze vragen in wat je toch al doet: bestaande overleggen en rapportages.

4. Begin zelf en help iedereen om je heen hierbij, hou vol én vier de successen. 

 

Juist die essentie in combinatie met een gestructureerde aanpak maakt het mogelijk om risicomanagement goed toe te passen. Op die manier creëer je niet alleen nieuwe kansen binnen je bedrijf, maar zorg je ook voor verdere groei en continuïteit. En dat is waarvoor we het doen!