Toenemend aantal onverzekerbare risico’s

Toenemend aantal onverzekerbare risico’s
Publicatiedatum: 4 februari 2019

Manager Broking & Claims René Nieuwland constateert dat onverzekerbaarheid een toenemend maatschappelijk probleem wordt. Samenwerking tussen adviseurs, verzekeraars en het verzekerde bedrijf is noodzakelijk om dit groeiende probleem een halt toe te roepen.

Voorbeelden van onverzekerbare risico's

Onverzekerbare risico’s worden sinds vorig jaar geïnventariseerd via een door de branchevereniging van adviseurs (Adfiz) ingesteld meldpunt. Voorbeelden van gemelde onverzekerbare risico’s zijn:
Recyclingbedrijven (afvalverwerking), taxibedrijven, trouw/rouwvervoer, groepsverhuur van mountainbikes/tuktuks/solexen, varkenshouders, veetransport, brandgevaarlijke beroepen, bedrijfsverzamelgebouwen, schoolgebouwen, discotheken, autodemontagebedrijven (autoslopers), bandenopslag, caravanstalling, verkoopwagens, opblaasbare hal buitensport. 

Duurzame samenleving op de schop

Sommige van deze risico’s zijn letterlijk onverzekerbaar. Verzekeraars accepteren deze risico’s gewoonweg niet meer. Andere risico’s zijn praktisch onverzekerbaar geworden. De door verzekeraars voorgestelde eisen en premies zijn voor deze bedrijven niet uitvoerbaar of economisch haalbaar. Neem bijvoorbeeld de afvalverwerkers. We willen als samenleving duurzaam zijn, maar de bedrijven die we daarvoor het hardst nodig hebben, dreigen onverzekerbaar te worden. Ook het Verbond van Verzekeraars bevestigt deze ambitie en doet een beroep op verzekeraars om met oplossingen te komen. Daarnaast is het de vraag hoe lang het nog duurt voordat de overheid de onverzekerbaarheid van deze bedrijven op de agenda gaat zetten.

Ondanks de steun en het overleg van diverse verzekeringsorganisaties zijn er nog geen marktbrede oplossingen voor al deze risico’s in de Nederlandse co-assurantiemarkt. In veel gevallen is er onvoldoende capaciteit om risico’s volledig in de Nederlandse markt onder te brengen. In ons streven te zoeken naar goede oplossingen voor deze bedrijven zijn wij voortdurend in gesprek met andere marktpartijen en stakeholders.

Internationale markt

Welke bijdrage kunnen wij als adviseur verder nog leveren? Allereerst is de markt groter dan Nederland. Gekeken kan worden wat buitenlandse verzekeraars bieden. Via ons internationale samenwerkingsverband onderzoeken wij de mogelijkheden in andere markten. De ervaring leert ons echter dat ook in deze markten de mogelijkheden beperkt en heel kostbaar zijn.

Daarnaast is voor ons een belangrijke rol weggelegd als adviseur op het gebied van risicomanagement, waarvan ook preventie een belangrijk aspect vormt. Hierbij maken wij soms gebruik van externe specialisten. Voor afvalverwerkers kunnen wij bijvoorbeeld zichtbaar maken wat de invloed van bouwkundige maatregelen op het risico is. Hierdoor kan de schadefrequentie en schadelast positief beïnvloed worden. Ook kijken wij graag mee als er bouwplannen zijn om te beoordelen of er onder andere gebruik gemaakt wordt van onbrandbare isolatiematerialen in daken en wanden ter voorkoming van brandschade.

De toekomstige verzekerbaarheid van genoemde risico’s zal in grote mate afhangen van de samenwerking tussen verzekeraar(s), de bedrijven en Van Lanschot Chabot Mandema & Partners als risicomanager om de schadelast in de genoemde branches te beheersen.

René Nieuwland


Voor meer informatie of advies kunt u contact opnemen met uw adviseur.  

Kantoor Den Bosch
(073) 692 46 57            

Kantoor Den Haag
(070) 302 22 22     


Bronnen:
Adfiz Zakelijk platform onverzekerbare risico's, september 2018
Verbond van Verzekeraars, Koers en ambitie 2019-2021

René Nieuwland