Verduidelijking werkingssfeer van CAO Metalektro

Verduidelijking werkingssfeer van CAO Metalektro
Verduidelijking werkingssfeer van CAO Metalektro

Verduidelijking werkingssfeer van CAO Metalektro

Op 1 december 2022 is de nieuwe CAO Metalektro ingegaan. Sociale partners hebben de werkingssfeer verduidelijkt. Hierdoor is de CAO mogelijk van toepassing op meer ondernemingen. Het is vrijwel zeker dat deze verduidelijking ook van toepassing wordt in de verplichtstelling van bedrijfstakpensioenfonds Metalektro (PME). Hierdoor vallen mogelijk meer ondernemingen met terugwerkende kracht onder de verplichtstelling van PME. 

CAO Metalektro

De CAO Metalektro regelt de arbeidsvoorwaarden van werknemers in de technische sector van bedrijven met meer dan 30 fulltime werknemers. Binnen de sector Metaal en Techniek, waarin in de regel ondernemingen met minder dan 30 werknemers actief zijn, geldt deze aanpassing (nog) niet.

Wat is er verduidelijkt?
Het begrip “onderneming” in de werkingssfeer is verduidelijkt. Tot voor kort werd het begrip “onderneming” als enkelvoudig geïnterpreteerd. Nu is duidelijk gemaakt dat de CAO Metalektro ook van toepassing kan zijn op meerdere ondernemingen binnen een concern of groepsonderneming. Het gaat om ondernemingen die niet zelf metaal be- of verwerken, maar hoofdzakelijk ondersteunende activiteiten uitvoeren voor een andere onderneming binnen de groep die onder de Metalektro CAO valt.

 

Impact op verplichtstelling bedrijfstakpensioenfonds PME

Deze verduidelijking van de werkingssfeer in de CAO zal vrijwel zeker betekenen dat de werkingssfeer van het bedrijfstakpensioenfonds PME ook wordt aangepast. Hierdoor vallen mogelijk meer ondernemingen met terugwerkende kracht onder de verplichtstelling van PME. Dit kan grote financiële gevolgen hebben voor de bedrijfsvoering. 
 

Kom in actie
Bestaat jouw onderneming uit meerdere BV’s waarin ondersteunend personeel (zoals finance, inkoop en hrm) is afgesplitst van Metalektro personeel in een aparte BV, dan is de CAO mogelijk ook van toepassing op het ondersteunende personeel. Graag helpen we je om de risico’s in kaart te brengen.
 

Meer informatie nieuw pensioenstelsel
Sonja Koopmans

Wilt u meer weten?
Sonja Koopmans staat voor u klaar.

Ik ben graag uw sparringpartner op het pad naar het nieuwe pensioenstelsel. Mijn kracht ligt in het adviseren in heldere taal over de te nemen stappen en het beheersbaar houden van financiële gevolgen voor zowel u als werkgever als uw werknemers.