Vereenvoudigde WIA-beoordeling voor 60-plussers

Vereenvoudigde WIA-beoordeling voor 60-plussers
Publicatiedatum: 2 december 2022

Om iets aan de achterstanden bij  sociaal-medische beoordelingen van het UWV te doen heeft minister Karien van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid besloten een vereenvoudigde beoordeling voor 60-plussers te introduceren. Werknemers die twee jaar ziek zijn kunnen in aanmerking komen voor een WIA-uitkering. Normaal gesproken betekent dit dat ze een sociaal-medische beoordeling krijgen door een verzekeringsarts en een arbeidsdeskundige. De vereenvoudigde beoordeling houdt in dat mensen die de grens van twee jaar ziekte bereiken tussen 1 oktober 2022 en 1 januari 2024 en dan 60 jaar of ouder zijn, alleen beoordeeld worden door een arbeidsdeskundige. 

Alleen met toestemming werknemer en werkgever

Belangrijk hierbij is dat door deze maatregel niemand benadeeld wordt. In alle gevallen geldt dat werknemer en werkgever moeten instemmen met de vereenvoudigde beoordeling. Het blijft dus mogelijk om een beoordeling door een verzekeringsarts te vragen. Ook houden cliënten de mogelijkheid om in bezwaar te gaan, zoals bij elk ander besluit van UWV. Verder is van belang dat werkgevers niet met extra kosten te maken krijgen. Voor cliënten geldt bovendien dat ze ook actief re-integratiedienstverlening aangeboden krijgen door UWV. 

Waarom is dit belangrijk

Voor werkgevers

Bij deze verkorte keuring wordt de uitkering niet meer via de gedifferentieerde premie aan de (ex-) werkgever toegerekend. Als het risico is herverzekerd heeft de verzekeraar een lagere schadelast.  In beide gevallen leidt dit tot een lagere toekomstige verzekeringspremie.

Voor werknemers

Laat uw werknemer -indien mogelijk- door een externe deskundige die uw medewerker kan uitleggen wat er gebeurt wat het betekent voor zijn/haar situatie. Dit is ook goed werkgeverschap. Vaak heeft de (ex-)werknemer ook baat bij een versnelde keuring.

Daniël Rijnbeek

Wilt u meer weten?
Daniël Rijnbeek staat voor u klaar.

Mijn eerste vragen aan een werkgever zijn altijd: Vindt u sociale zekerheid een leuk onderwerp? en: Zijn verzuimbeleid en verzuimbegeleiding uw favoriete bezigheid? Voor mij is het antwoord op beide vragen een volmondig ja! Verder ben ik bestuurslid van de Beroepsfederatie RADI en docent duurzame inzetbaarheid bij het NIDI. Ik ondersteun dan ook veel werkgevers en HR-professionals met hun duurzaam inzetbaarheidsbeleid voor de medewerkers.

Ons advies

Als het UWV u belt met een verzoek voor toestemming adviseren wij u doorgaans om hiermee in te stemmen. Vanuit werkgeversperspectief zien wij maar heel weinig redenen om dit niet te doen.

Over het algemeen hebben alle partijen voordeel bij het vereenvoudigde proces. Gemak, minder zorgen en sneller duidelijkheid. maar ook financiële aspecten spelen hierbij een rol. Mocht u daar behoefte aan hebben dan kunt u altijd contact met mij opnemen. Overigens kan ook ons zusterbedrijf ENgage u bijstaan.