Verhoogd risico bij leegstand en buiten gebruik zijn van pand

Verhoogd risico bij leegstand en buiten gebruik zijn van pand
Publicatiedatum: 2 maart 2018

Eigenaren van panden die leeg staan of buiten gebruik zijn, moeten zich beter bewust zijn en worden van de risico’s. Denk hierbij aan een (sterk) verhoogde kans op schade door brand, vandalisme, inbraak en water. Leegstaande panden of panden die buiten gebruik zijn, blijken namelijk niet altijd te worden gemeld bij ons. In dit artikel lichten wij de risico’s toe.

Toename van aantal leegstaande en panden buiten gebruik

Door onder andere de financiële crisis neemt het aantal leegstaande en buiten gebruik zijnde (bedrijfsmatige) panden sterk toe. Naar schatting staat inmiddels 20 tot 25 procent van de (bedrijfsmatige) panden voor een kortere of langere periode leeg. Met name op bedrijventerreinen en in winkelcentra in de buitengebieden. Daarmee neemt ook het risico op schade toe. Denk aan schade door brandstichting, diefstal van koper of waardevolle spullen en vandalisme.

Beperken van risico’s

Er kunnen passende maatregelen getroffen worden zoals een in bedrijf gesteld inbraak- of brandmeldsysteem of een maandelijkse controleronde. Het nemen van de juiste maatregelen voorkomt schade, maar ook teleurstelling over een mogelijk lager dan verwachte schadevergoeding of nog erger: het geheel uitblijven van een schadevergoeding.

Gevolgen bij niet melden leegstand of buiten gebruik zijn van pand

De polisvoorwaarden kennen een meldingsplicht. Hierdoor kunnen wij u op tijd waarschuwen voor de consequenties zoals onderverzekering of beperkte dekking. Daarnaast kunnen wij u nader adviseren over het treffen van preventieve maatregelen. Wij adviseren u om leegstand of buiten gebruik zijn van panden, zo snel mogelijk aan ons te melden. Om te helpen bij het verkleinen van het risico heeft het Verbond van Verzekeraars de checklist ‘Leegstand: wat nu?’ opgesteld.

Leegstand versus buiten gebruik

In de praktijk gebeurt het soms dat eigenaren van leegstaande panden enkele archiefkasten in het pand plaatsen en stellen dat het pand in gebruik is voor dossieropslag. Om alle onduidelijkheid weg te nemen, lichten wij beide begrippen nader toe. Leegstand heeft betrekking op de afwezigheid van de feitelijke inrichting en gebruik van het pand. Zodra er sprake is van leegstand zal het pand in de meest voorkomende gevallen ook buiten gebruik zijn.

Buiten gebruik heeft betrekking op de vraag of het pand feitelijk nog in gebruik is. Buiten gebruik betekent niet altijd, dat het pand (volledig) leeg staat. Zo kunnen er nog enkele zaken in het pand aanwezig zijn zoals archiefkasten of kantoormeubilair, waardoor er in strikte zin geen sprake is van leegstand. Wanneer het pand echter niet regelmatig gebruikt en/of gecontroleerd wordt, is het pand niet in gebruik. Voor panden die buiten gebruik zijn, gelden over het algemeen dezelfde polisverplichtingen als voor leegstaande panden.

Wilt u meer weten over de risico’s van uw leegstaande of buiten gebruik zijnde panden en hoe uw verzekeringsdekking hierop is afgestemd? Dan kunt u contact met ons opnemen: (073) 692 46 57. Of door te mailen naar info@vlc-partners.nl