Verzuim loopt op, maar je kan er wat aan doen!

Verzuim loopt op, maar je kan er wat aan doen!
Publicatiedatum: 21 maart 2023

Het aantal werknemers dat door ziekte thuis bleef is opnieuw gestegen. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Volgens het CBS lag het ziekteverzuimpercentage in de laatste drie maanden van 2022 op 5,6 procent. Dat betekent dat 56 van elke duizend te werken dagen werd verzuimd vanwege ziekte.

Hoe krijg je weer grip op het verzuim?

We vroegen onze consultant zorg- en verzuim Daniël Rijnbeek naar tips en adviezen zodat werkgevers meer grip krijgen op het verzuim.

“Aandacht voor medewerkers, ontwikkelingsmogelijkheden maar ook een goede selectie aan de poort blijft het belangrijkste", vertelt Daniël. Hij geeft de volgende tips om verzuim te voorkomen en een gezonde werkomgeving te creëren:

7 concrete tips

 • Ga het goede gesprek aan met medewerkers.
 • Bied hulp en ondersteuning in persoonlijke ontwikkeling en de wensen.
 • Draag bij aan een gezonde werk-privé balans.
 • Blijf kritisch bij de werving van nieuwe medewerkers, niet iedereen past bij het bedrijf en de cultuur.
 • Laat nieuwe medewerkers screenen op premiekortingen en subsidies.
 • Wees duidelijk in wat je van mensen verwacht.
 • Stel een duidelijk verzuimbeleid op.
7 concrete tips

‘Ziekteverzuim volledig voorkomen binnen bedrijven is onmogelijk. Maar om grip te krijgen op het verzuim is het belangrijk om de juist stappen te doorlopen’. ‘We zien vaak dat werkgevers een of meerdere punten vergeten op te pakken'. En dat is jammer benadrukt Daniël. Tenslotte nog een tip: ‘Vergeet ook vooral de 95% gezonde medewerkers niet, die hebben ook aandacht nodig!’  

Stappenplan

 1. Volg het verzuimprotocol
 2. Inventariseer vanaf dag 1 direct wat de mogelijke interventies zijn
 3. Een griep of verkoudheid duurt geen 10 werkdagen, zet daarom vanaf dag 10 meteen een passende interventie in
  • Psycholoog
  • Mediaton
  • Bedrijfsarts
  • Fysiotherapeut
 4. Behoud altijd het contact met de zieke werknemer, ga af en toe een kop koffie drinken op kantoor voor het sociale contact en de verbinding.
 5. Ga tijdig in gesprek over wat iemand nog wel kan. Haal de focus weg bij wat iemand niet kan.
Stappenplan

Rol van de externe adviseur

‘In de praktijk zien we dat veel externe dienstverleners die werkgever en werknemers bij verzuim moeten helpen reactief en afwachtend zijn’, licht Daniël toe. ‘Veel dienstverleningsmodellen zijn dan ook zo ingericht dat als iedereen voldoet aan alle verplichtingen en de daarbij behorende tijdslijnen, er geen reden voor pro activiteit is.’

‘De vraag die ik graag stel is: waarom zou je wachten?’ Als je al ziet dat een jonge medewerker niet lekker in zijn of haar vel zit, waarom stel je dan niet voor dat deze medewerker een gesprek aan kan gaan met een coach of een 1e lijns-psycholoog? Waarom zou je wachten tot iemand uitvalt?’ 

‘Veel werkgevers wachten hier helaas mee, uit kostenoogpunt,’ vertelt Daniël. ‘Maar interessanter is de vraag wat er gebeurt er als je die kosten nu wel maakt en wat krijg je er dan voor terug?’ 

‘Een kleine kosten-baten analyse. De inzet van een  1e-lijns psycholoog voor 5 sessies kost gemiddeld € 1.150,-. Maar de besparing is vele malen hoger. Denk aan de HR-begeleiding van de zieke medewerker, vervangingskosten, inwerkkosten, productieverlies nieuwe werknemer, overuren, en loondoorbetaling bij ziekte. Deze directe en indirecte kosten zijn al snel rond de € 15.000,-.’

‘Ik ga dan ook graag proactief in gesprek met werkgevers. Want je kan als werkgever van alles verzekeren, maar voorkomen levert meer op en uiteindelijk ook een lagere premie!’

Meer lezen over onze verzuimaanpak
Daniël Rijnbeek

Wilt u meer weten?
Daniël Rijnbeek staat voor u klaar.

Mijn eerste vragen aan een werkgever zijn altijd: Vindt u sociale zekerheid een leuk onderwerp? en: Zijn verzuimbeleid en verzuimbegeleiding uw favoriete bezigheid? Voor mij is het antwoord op beide vragen een volmondig ja! Verder ben ik bestuurslid van de Beroepsfederatie RADI en docent duurzame inzetbaarheid bij het NIDI. Ik ondersteun dan ook veel werkgevers en HR-professionals met hun duurzaam inzetbaarheidsbeleid voor de medewerkers.