Vrachtwagenchauffeurs in Spanje mogen niet langer hun goederen zelf laden en lossen

Vrachtwagenchauffeurs in Spanje mogen niet langer hun goederen zelf laden en lossen
Publicatiedatum: 7 november 2022

Sinds 2 september is het ook in Spanje verboden voor vrachtwagenchauffeurs om goederen zelf te laden en lossen. [1] Spanje volgt hierin Portugal waar een dergelijke wetgeving al eerder is ingegaan. Deze wetgeving geldt voor alle chauffeurs op Spaans grondgebied, dus ook Nederlandse chauffeurs, met voertuigen van meer dan 7.5 ton. 

Deze nieuwe wet is ingesteld om het beroep van chauffeurs aantrekkelijker te maken en personeelstekorten te verminderen. Nu zij niet langer verantwoordelijk zijn voor het laden en lossen, waar vaak tegenop wordt gezien, hoopt de Spaanse regering meer chauffeurs te enthousiasmeren voor een baan in de transportwereld.

Deze wetswijziging brengt ook vraagstukken met zich mee met betrekking tot aansprakelijkheid voor schade die ontstaat tijdens internationaal goederenvervoer over de weg.

Zowel het CMR Verdrag als het Nederlands recht (Boek 8 BW) bevat geen eenduidige regeling die hierop toeziet. Er staat bijvoorbeeld niets in over wie moet laden en lossen. De Algemene Vervoerscondities ('AVC') bepalen wel dat de afzender in beginsel – tenzij partijen anders overeenkomen of uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit – de goederen dient te laden, stuwen en lossen [2]. Deze voorwaarden worden echter in internationaal verband minder vaak van toepassing verklaard.

Vaak zien we dat de vervoerder, lees chauffeur, zelf zijn goederen laadt en lost. In deze situatie is de vervoerder aansprakelijk voor schade aan de goederen ontstaan tijdens het laden en/of lossen. Echter, in Spanje (en Portugal) riskeert u sinds de wetswijziging een boete tussen de € 4.000,- tot € 6.000,- als u de chauffeur zelf laat laden en/of lossen. Wij adviseren u om in de overeenkomsten tussen u en het bedrijf voor wie u de goederen vervoert goed vast te leggen wie er verantwoordelijk is voor het laden en lossen om dergelijke situaties te voorkomen. 

* * *
[1] https://www.nt.nl/wegvervoer/2022/08/31/spanje-verbiedt-laden-en-lossen-door-vrachtwagenchauffeurs/
[2] Artikel 4 lid 1 sub e Algemene Vervoer Condities 2002.
 

Neem contact op