Waarom een pensioenakkoord?

Waarom een pensioenakkoord?
Publicatiedatum: 14 juli 2020

Het pensioenakkoord is na ruim negen jaar onderhandelen tussen het kabinet en de sociale partners tot stand gekomen. Er is overeenstemming bereikt over een vernieuwing van het Nederlandse pensioenstelsel. Begin juli heeft minister van Sociale Zaken Wouter Koolmees de verdere uitwerking van de plannen aan de Tweede Kamer aangeboden. Inmiddels hebben de sociale partners hun akkoord gegeven zodat de minister kan doorgaan met het omzetten van de pensioenafspraken in wetgeving. 

Waarom een pensioenakkoord? 

Een pensioenakkoord was noodzakelijk omdat het huidige pensioenstelsel niet meer aansluit op de huidige arbeidsmarkt en de sterk gewijzigde economische omstandigheden. Zo is het huidige pensioenstelsel nog gebaseerd op het uitgangspunt dat een werknemer langdurig bij dezelfde werkgever werkt. In de praktijk zien we bijvoorbeeld dat werknemers veel makkelijker van baan wisselen en zelfs ook makkelijk switchen van loondienstverband naar zelfstandige en weer terug. Verder zijn er de steeds terugkerende discussies over het korten van het pensioen (afstempelen), de dekkingsgraad en de aanhoudend lage rentestand. Tot slot neemt ook de gemiddelde leeftijdsverwachting toe met als gevolg dat het pensioen steeds langer moet worden uitgekeerd.

Concept-wetgeving pensioenhervorming eind dit jaar openbaar / Ingangsdatum

Het wetsvoorstel voor hervorming van het pensioenstelsel wordt eind 2020 ter consultatie voorgelegd. De wetgeving gaat vervolgens in juni 2021 naar de 2e Kamer. De voorgestelde hervorming op pensioengebied zijn vastgelegd in het Pensioenakkoord, hiervoor verwijzen wij u naar ons e-paper Ins & Outs Pensioenakkoord. De verwachting is dat de nieuwe regels gaan gelden vanaf 1 januari 2022 waarbij een overgangsperiode tot 1 januari 2026 wordt voorzien.

Wat kunt u van ons verwachten

Wij willen u zo goed mogelijk voorbereiden op de impact van het pensioenakkoord zodat u weet wat er in de komende periode op u af gaat komen. In onze nieuwsbrieven, op onze LinkedIn en op onze website besteden wij regelmatig aandacht aan het pensioenakkoord. In ons nieuwste e-paper Perspectief, gaan wij iedere keer een specifiek onderdeel van het pensioenakkoord toelichten. Ontvangt u onze nieuwsbrief? Dan ontvangt u ook ons e-paper Perspectief. Ontvangt u onze nieuwsbrief niet, neem dan contact op met uw adviseur of meldt u hier aan voor de nieuwsbrief. 

Wat kunt u zelf al doen

Hoewel de ingangsdatum nog ver weg lijkt, is het wel belangrijk om tijdig te starten met de voorbereidingen. Het gaat immers om vergaande hervormingen van ons pensioenstelsel die zorgvuldigheid vereisen. Op basis van onze jarenlange ervaring weten wij dat dergelijke trajecten vaak lang duren. Wij zien de hervorming van het pensioenstelsel als een aanpassing van uw strategische HR-beleid. Belangrijk hierbij is dat u zich vooraf volledig laat informeren over de impact van het pensioenakkoord, bijvoorbeeld d.m.v. Masterclass Pensioenakkoord voor uw directie, OR en/of HR. Onze pensioenspecialisten hebben inmiddels ook tools ontwikkeld waarmee zij de financiële impact voor uw onderneming en voor de individuele werknemers inzichtelijk kunnen maken. Aan de hand van enkele scenario's laten zij ook de impact van bepaalde keuzes zien zodat u weloverwogen uw nieuwe HR-beleid kunt gaan vormgeven.

Conclusie

Op dit moment is er echter ook nog veel onduidelijk. Het is dan ook nog niet mogelijk om bedrijven eenduidig te adviseren over de impact van het pensioenakkoord. Wij verwachten dat pas dit najaar en in de loop van 2021 meer duidelijkheid wordt verschaft. Voorlopig adviseren wij werkgevers om de pensioentoezegging niet te verbeteren of aan te passen zonder voorafgaand overleg met uw adviseur. Ook als een aanpassing van de pensioenregeling hoog op uw agenda staat, bijvoorbeeld in verband met een harmonisatietraject als gevolg van een fusie/overname of vanwege een verlenging op de contractvervaldatum, dan adviseren wij u om zo snel mogelijk contact met ons op te nemen.