Wat is garantie tegen onderverzekering?

Wat is garantie tegen onderverzekering?
Publicatiedatum: 17 september 2021

Wat is onderverzekering en hoe werkt garantie tegen onderverzekering? Als u onderverzekerd bent, betekent dat dat u te laag verzekerd bent. Er is sprake van onderverzekering als het op de verzekeringspolis vermelde bedrag lager is dan de werkelijke waarde. Het gevolg van onderverzekerd zijn is dat u bij schade mogelijk maar een deel van de schade vergoed krijgt.

Hoe ontstaat onderverzekering?

Onderverzekering komt voor bij verschillende verzekeringen. Bijvoorbeeld uw opstalverzekering, uw inboedelverzekering of kostbaarhedenverzekering. Onderverzekering kan ontstaan omdat bij het afsluiten van de verzekering niet de juiste waarde is vastgesteld. Of omdat de situatie veranderd is. Bijvoorbeeld u bent gaan samenwonen en de nieuwe actuele waarde van uw inboedel is nooit op de polis aangepast.Of u heeft verbouwd aan uw woning.
 

Wat is garantie tegen onderverzekering?

Bij garantie tegen onderverzekering garandeert de verzekeraar dat bij een schade het werkelijke schadebedrag zal worden vergoed. Ook als het verzekerde bedrag lager is dan de werkelijke waarde.

 

Hoe krijg ik garantie tegen onderverzekering?

Garantie tegen onderverzekering krijgt u niet standaard. Op uw polis staat vermeld of u op dit moment garantie tegen onderverzekering heeft. Heeft u hier vragen over? Onze adviseurs vertellen u hier graag meer over.

Garantie tegen onderverzekering inboedel en opstal

Inboedelverzekering
Als u een inboedelverzekering afsluit, bepaalt de verzekeraar de premie aan de hand van de waarde van de inboedel. Hoe hoger de waarde van de inboedel, hoe meer premie u betaalt. Om de waarde zo goed mogelijk vast te stellen gebruiken verzekeraars een inboedelwaardemeter. Soms kunt u ook een inventarisatielijst invullen. Er zijn verzekeraars die werken met een adresscan. De waarde van de inboedel wordt dan automatisch ingeschat. Als u een van deze, door de verzekeraar geaccepteerde, waardebepalingen gebruikt krijgt u van de verzekeraar garantie tegen onderverzekering

Opstalverzekering
Voor uw opstalverzekering werkt het als volgt. Om de herbouwwaarde van de woning te bepalen hanteren veel verzekeraars een herbouwwaardemeter. Gebruikt u deze herbouwwaardemeter om de waarde van de woning vast te stellen, dan krijgt u garantie tegen onderverzekering. Sommige verzekeraars werken met een adresscan. De herbouwwaarde van uw woning wordt dan automatisch vastgesteld door de verzekeraar.

Rietpolis
Voor speciale verzekeringen zoals Rietpolis stelt onze adviseur de herbouwwaarde vast. U krijgt dan ook garantie tegen onderverzekering.

Taxatie
Bij duurdere woningen is de adresscan of herbouwwaardemeter niet mogelijk om de waarde te bepalen. Een taxatierapport is dan nodig. Een standaard taxatierapport voldoet vaak niet aan de eisen van de verzekeraar.  Een taxatie met een aanvullende bepaling over de herbouwwaarde (taxatierapport zoals bedoeld in “artikel 7:960 BW”) voldoet wel.

Kiest u er voor om de geaccepteerde waardebepalingen van de verzekeraar niet te gebruiken? Dan heeft u geen garantie tegen onderverzekering. 
Let op: de herbouwwaarde van de woning is niet gelijk aan de aankoopprijs of de WOZ-waarde van de woning. De herbouwwaarde zijn de kosten die gemaakt moeten worden om het huis opnieuw op te bouwen na bijvoorbeeld een brand.

Vragen

Heeft u vragen over garantie tegen onderverzekering? Of wilt u controleren of u dit heeft staan op uw polis? Onze adviseurs vertellen u hier graag meer over.