Wateraccumulatie: schade en maatregelen

Wateraccumulatie: schade en maatregelen

Door een toegenomen regenintensiteit in ons veranderende klimaat, is het belangrijk dat u voor uw gebouwen preventiemaatregelen treft rondom uw daken en afvoeren. Zo kunt u schade voorkomen of uw risico’s verkleinen. 

Heeft u schade door zware regenval? Neem dan zo spoedig mogelijk contact op met ons. Maak foto’s en video’s  van de omstandigheden en de situatie ter plaatse. Probeer zo veel mogelijk schadebeperkende maatregelen te nemen.

 

Risico en polisdekking

Vooral bij platte daken kan overmatige belasting leiden tot lekkages en zelfs instorting van het gebouw of delen daarvan. Dergelijke schades leiden vaak tot discussies over de polisdekking voor uw opstal en/of inventaris en goederen. Dit hangt met name af van de schadeoorzaak. Ook kunt u als eigenaar aansprakelijk gesteld worden voor schade van een eventuele huurder en/of derde. Diverse schadegevallen tonen aan dat een omvangrijke schade een realistisch risico is.

Schade door constructiefouten niet gedekt

Als blijkt dat de schade is veroorzaakt door, bijvoorbeeld een fout in het ontwerp van het bouwproces, kan er geen beroep worden gedaan op de dekking van een polis. Schade door constructiefouten is altijd uitgesloten. De schade zal in zo’n geval voor eigen rekening komen. Een periodieke controle met eventueel benodigd onderhoud en reparatie, is daarom van cruciaal belang. Als er zonnepanelen of andere technische installaties zijn geplaatst, is het tevens van belang dat voorafgaand aan de plaatsing hiervan constructieberekeningen zijn gemaakt die aantonen dat deze additionele belasting van de dakconstructie mogelijk en verantwoord is.

Meer informatie vindt u in onze preventiekaart wateraccumulatie. 

Download onze preventiekaart hier

Contact met onze schadeadviseurs

Bel 073-6924757 (schade zakelijk algemeen)

stuur een mail naar Claims.zakelijk@vlc-partners.nl