Wet toekomst pensioenen: pensioenregeling bij een pensioenfonds

Wet toekomst pensioenen: pensioenregeling bij een pensioenfonds
Publicatiedatum: 30 mei 2023

Heeft u een pensioenregeling die is ondergebracht bij een pensioenfonds? Dan gelden voor de pensioenregeling de nieuwe uitgangspunten. Bij een verplicht gestelde pensioenregeling stellen de sociale partners een transitieplan op en bepalen op uiterlijk 1 januari 2025* de nieuwe uitgangspunten. Vervolgens is het aan de pensioenuitvoerder om uiterlijk voor 1 januari 2028 de nieuwe pensioenregeling te implementeren. Bij een vrijwillige pensioenregeling geldt in principe dat ook de sociale partners een transitieplan opstellen. De werkgever blijft wel verantwoordelijk voor de pensioentoezegging binnen zijn bedrijf. 

Voert het pensioenfonds een middelloon- en/of eindloonregeling uit? Dan geldt dat er 1 pensioenregeling komt. 
 

1 pensioenregeling 


Er komt één pensioenregeling voor alle aangesloten werkgevers. Ongeacht of u op verplichte of vrijwillige basis bent aangesloten, de sociale partners stellen het transitieplan op. Bovendien worden de oude pensioenrechten overgezet naar de nieuwe pensioenregeling (invaren). 
 

Voert het pensioenfonds al een beschikbare premieregeling uit? Dan heeft zij de keuze tussen 1 of 2 pensioenregelingen en daarmee kan zij ook gebruik maken van de eerbiedigende werking. 
 

2 pensioenregelingen (u maakt gebruik van de eerbiedigende werking)

Er komt een nieuwe pensioenregeling voor alle werknemers die na de transitiedatum in dienst treden. De bestaande werknemers blijven in de “oude/bestaande” pensioenregeling en maken gebruik van de eerbiedigende werking. Dit houdt in dat de bestaande regeling wordt aangepast aan de nieuwe uitgangspunten uit de Wet toekomst pensioenen. Voor deze groep werknemers blijft een verschillende premie per leeftijdsgroep (premiestaffel) wel mogelijk mits de premies onder de fiscaal toegestane premiestaffel blijven. Een transitieplan is in dit geval niet nodig.