Ziekteverzuim in 2023: Wat betekent dit voor verzuim- en inkomensverzekeringen?

Ziekteverzuim in 2023: Wat betekent dit voor verzuim- en inkomensverzekeringen?
Ziekteverzuim

Ziekteverzuim in 2023: Wat betekent dit voor verzuim- en inkomensverzekeringen?

 

Cijfers ziekteverzuim

In het eerste kwartaal van 2023 bedroeg het ziekteverzuim onder werknemers van bedrijven en de overheid 5,7%. Ondanks dat dit lager is dan de piek van 6,3% in dezelfde periode van 2022, ligt het verzuim nog steeds boven het gemiddelde van voorgaande jaren, zo tonen CBS-cijfers aan. Experts voorspellen dat het ziekteverzuim voor heel 2023 met 10 tot 15% zal toenemen ten opzichte van vorig jaar.


De premies voor verzuim- en inkomensverzekeringen worden voornamelijk beïnvloed door twee factoren:

  • Salariswijzigingen: Door de hoge inflatie van het afgelopen jaar zagen veel werknemers hun salaris stijgen. Een hogere loonsom resulteert in een hogere uitkering, wat weer leidt tot een stijging van de nominale premie.
  • Marktwerking: Een hoger ziekteverzuim en dalende rente resulteren meestal in een hoger premiepercentage, terwijl een lager ziekteverzuim en stijgende rente het tegenovergestelde effect hebben.


Uit ons jaarlijkse benchmarkonderzoek blijkt dat het premiepercentage voor verzuimverzekeringen in het komende jaar naar verwachting gemiddeld met slechts 2,5 tot 5% zal stijgen. Deze relatief bescheiden stijging kan worden toegeschreven aan zowel de hogere rente als de toenemende marktconcurrentie. Bij inkomensverzekeringen verwachten we zelfs dat het premiepercentage stabiel blijft.

Hoewel deze cijfers slechts schattingen zijn en er altijd uitzonderingen zullen zijn, is het algemene beeld dat de gemiddelde premiestijging lager uitvalt dan het gemiddelde ziekteverzuim.

Bedrijven met een verzuim- en/of inkomensverzekering wordt aangeraden om na hun contractperiode een marktonderzoek te laten uitvoeren. Bent u klant bij VLC & Partners? Dan hebben we goed nieuws: dit marktonderzoek is onderdeel van onze standaarddiensten.

 

Verzuimverzekering

Heeft u een verzuimverzekering die buiten onze bemiddeling om is afgesloten? Gebruik dan onze online vergelijkingstool om te zien of u kunt besparen op uw premie. Klik hier om direct uw premie te vergelijken.
 

Premie vergelijken

Wilt u meer weten over onze verzuimaanpak ?

Daniël Rijnbeek

Wilt u meer weten?
Daniël Rijnbeek staat voor u klaar.

Mijn eerste vragen aan een werkgever zijn altijd: Vindt u sociale zekerheid een leuk onderwerp? en: Zijn verzuimbeleid en verzuimbegeleiding uw favoriete bezigheid? Voor mij is het antwoord op beide vragen een volmondig ja! Verder ben ik bestuurslid van de Beroepsfederatie RADI en docent duurzame inzetbaarheid bij het NIDI. Ik ondersteun dan ook veel werkgevers en HR-professionals met hun duurzaam inzetbaarheidsbeleid voor de medewerkers.