Zo verzekert u een drone voor zakelijk gebruik

Zo verzekert u een drone voor zakelijk gebruik
Publicatiedatum: 23 maart 2021

Het gebruik van drones neemt steeds meer toe. Waar ze in het begin voornamelijk recreatief werden gebruikt, worden drones tegenwoordig ook steeds vaker voor zakelijke doeleinden gebruikt. Denk bijvoorbeeld aan beveiligingsmogelijkheden, inspecties of luchtfotografie. Maar hoe zit het precies als een drone schade veroorzaakt? Bent u daar goed voor verzekerd?

Gebruikt u uw drone privé of zakelijk?
Schade veroorzaakt door een drone valt bij particulier gebruik meestal onder de Particuliere aansprakelijkheidsverzekering (AVP). Beschikt u over een drone? Dan adviseren wij bij de aansprakelijkheidsverzekeraar na te gaan of men dekking biedt voor schade veroorzaakt door de drone. Indien deze verzekering via VLC & Partners loopt, kunnen wij dat uiteraard voor u uitzoeken.

Bij zakelijk gebruik is er geen dekking onder de Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB). 
Deze polis kent namelijk standaard een uitsluiting voor schade door luchtvaartuigen. 

Welke verzekeringsmogelijkheden zijn er?
Er zijn verschillende mogelijkheden om uw drone en het gebruik van uw drone te verzekeren. Welke zijn voor u relevant? 

Werkgeversaansprakelijkheid
Een specifieke droneverzekering biedt geen dekking voor contractuele aansprakelijkheid of werkgeversaansprakelijkheid op grond van veilige werkomstandigheden (7:658 BW) of zorgplicht van de werkgever (7:611). De meeste bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraars kunnen, aanvullend op de standaard voorwaarden, een specifieke clausule opnemen voor werkgeversaansprakelijkheid bij het gebruik van drones.

Schade aan derden als gevolg van het vliegen
Hiervoor kan over het algemeen een specifieke droneverzekering worden afgesloten. Een dergelijke polis biedt dekking voor schade aan derden, veroorzaakt met de drone.

Schade aan de drone zelf
Voor het verzekeren van de drone zelf (casco) moet veelal een maatwerkoplossing worden gezocht. Een casco dekking is niet onder alle omstandigheden mogelijk. 

Neem contact op voor persoonlijk advies
Als uw drone niet of verkeerd is verzekerd, kan dat nadelige gevolgen hebben. De adviseurs van VLC & Partners kunnen u persoonlijk advies geven over de beste opties omtrent het verzekeren van uw drone. Neem daarvoor contact op met uw adviseur van VLC & Partners.